"นนท์พร้อม" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "Pfizer" หมดเขตพรุ่งนี้

23 สิงหาคม 2564

หลังจากที่ได้มีการกระจายวัคซีน "ไฟเซอร์" ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ขณะนี้ก็มีหลายพื้นที่เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยเริ่มจากกลุ่มเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เชิญชวน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

- เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64 19:00 น.
- นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25,28,29,30 ส.ค. 64

สถานที่ฉีดวัคซีน
1.Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25, 30 ส.ค. วันละ 9,000 คน
2.MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28, 29 ส.ค. วันละ 9,000 คน

เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์  นนท์พร้อม

 

 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้
1.ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

2.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)

3.กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (ต้องนำหลักฐานมาแสดง ได้แก่ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ หรือยาประจำตัวที่มีฉลากยา ระบุชื่อสถานพยาบาลผู้สั่งจ่าย และชื่อผู้ป่วยตรงตามผู้มารับวัคซีน)
***นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

4.เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น
   โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ
   - เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
   - เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
   - เด็กอายุ 15-17 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป
   หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

7 กลุ่มโรคเสี่ยง
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 
3) โรคไตวายเรื้อรัง 
4) โรคหลอดเลือดสมอง 
5) โรคมะเร็งทุกชนิด 
6) โรคเบาหวาน 
7) โรคอ้วน

เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์  นนท์พร้อม

 

***เฉพาะเงื่อนไขกลุ่ม เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ตั้งครรภ์ อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์, กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง จะมีสนามฉีด วันที่นัดฉีด และจำนวนที่สามารถรับนัดได้ ดังนี้
MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28 ส.ค. 64 (คงเหลือ 3,026)
MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 29 ส.ค. 64 (คงเหลือ 5,309)
Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25 ส.ค. 64 (เต็ม)
Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 30 ส.ค. 64 (คงเหลือ 2,919)

หมายเหตุ เงื่อนไขนี้ เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ตั้งครรภ์ อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์, กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง เท่านั้น

เงื่อนไขฉีดวัคซีนไฟเซอร์  นนท์พร้อม

ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี