โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน ประชาชน 5 กลุ่ม เริ่มวันนี้

23 สิงหาคม 2564

วันนี้โรงพยาบาล สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน แก่ประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 27 สิงหาคม 2564 รายละเอียด

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ ทำให้ต้องรีบฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้นกัน โดยวันนี้ 23 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนแก่ประชาชน 5 กลุ่มดังนี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน

 

 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภาครัฐ แบบ Walk-in จำนวนไม่เกิน 300 ท่านต่อวัน ระหว่างเวลา 14:30 -16:00น. ในวันจันทร์ที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โดยวัคซีนที่ท่านจะได้รับ 
เข็ม1 SinoVac 
เข็ม2 AstraZeneca

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 23 สิงหาคม 2504) 
2.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะ 5, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัด, รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด, โรคเบาหวาน, โรคอ้วนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกาย มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
3.หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
4.ผู้ป่วยเอชไอวี, จิตเวช, ออทิสติก และผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้รวมถึงผู้ดูแล 1 ท่าน
5.ผู้มีนัดหมายรับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เพื่อให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วในเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภาครัฐ ขอความกรุณาท่านเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (ตัวจริงเท่านั้น)
2.ปากกาส่วนตัว
3.เอกสารใบยินยอมรับวัคซีนของโรงพยาบาล โดยดาวน์โหลด ผ่านทาง QR code :  https://qrco.de/bcIcIn 
4.บัตรนัดเข็ม 2 หรือหลักฐานการนัดหมายรับวัคซีนเข็ม 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน

ทั้งนี้รพ.จะเปิดรับคิว Walk-in ก่อนเวลาให้บริการ 30 นาทีเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ให้บริการที่มีเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนครบถ้วน โดยให้บริการตามลำดับ เฉพาะช่วงเวลาที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น เพื่อลดความแออัดและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุข
อ่านเพิ่มเติม คลิก : https://www.princsuvarnabhumi.com/news-21082021/
- ข้อมูล ณ 21 ส.ค. 64 -

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน