รพ.ศิริราช เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "Pfizer" ประชาชน 2 กลุ่ม ถึง 28 ส.ค. นี้

22 สิงหาคม 2564

ขณะนี้มีหลายพื้นที่ เปิดฉีดวัควีนไฟเซอร์ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีทั้งแบบลงทะเบียนจองคิว และแบบWalk-in

โรงพยาบาลศิริราช ประกาศฉีดวัคซีน Pfizer เฉพาะสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง
3.โรคไตวายเรื้อรัง
4.โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก 
ในเด็กอายุ 15-18 ปี
5.โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
6.โรคเบาหวาน
7.โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

 

 

โดยสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติมกรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง  ซึ่งท่านต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเป็นระยะๆ
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564  เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช  

โดยนำหลักฐานมาแสดงดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน
2.หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์)
3.ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer แล้ว ขอความกรุณาไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect นี้อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาดอันอาจทำให้ท่านไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

รพ.ศิริราชเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

รพ.ศิริราชเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ขอบคุณ โรงพยาบาลศิริราช