จังหวัดสมุทรปราการเปิด Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด 17 จุด เริ่ม 23 ส.ค. นี้

22 สิงหาคม 2564

จังหวัดสมุทรปราการ Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด สำหรับกลุ่มเป็นหมาย 4 กลุ่ม ทั้งหมด 17 จุดบริการ วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564

เฟซบุ๊กเพจจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย Walk-in ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็ม ที่ 2 แอสตราเซเนก้า โดยเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 17 จุด

สมุทรปราการ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 23 สิงหาคม 2504)
2.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
- โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
- โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี
- โรคหัวใจ และหลอดเลือด
- โรคไตเรื้อรังระยะ 5 
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัด, รังสีบำบัด
และภูมิคุ้มกันบำบัด
- โรคเบาหวาน
- โรคอ้วนที่มีน้ำหนักตัว >100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย >35 กิโลกรัม/ตารางเมตร
3.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
4.ผู้ป่วยเอชไอวี , จิตเวช , ออทิสติก และผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้รวมถึงผู้ดูแล

วันที่รับบริการฉีดวัคซีน
วันที่ 23 -27 สิงหาคม 2564

 

สถานที่ฉีดวัคซีนทั้ง 17 จุด
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ
- โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (เวลา 13.00-16.00 น.)
- โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ
- โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
- โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
- สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
- จุดฉีดห้างพาราไดซ์ เพลส ชั้น 2 โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (เฉพาะวันที่ 24-26 ส.ค. 64 เวลา 13.00 -16.00 น.)
- โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
- โรงพยาบาลบางนา 5
- โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ
- จุดฉีดโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โดยโรงพยาบาลบางบ่อ (เวลา 8.00-11.00 น.)
- จุดฉีดโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝั่งมัธยม
   จุดที่ 1 หอประชุม โดยโรงพยาบาลบางจาก
   จุดที่ 2 อาคารรัชดาภิเษก 5 โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 3 พระประแดง
- จุดฉีดห้างโรบินสันสมุทรปราการ โดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองบางปิ้ง (เริ่มฉีด 11.00 น.)
- จุดฉีดห้างอิมพีเรียลสำโรง ชั้น 5 โดยโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (เฉพาะวันที่ 25-27 ส.ค. 64)

สมุทรปราการ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน

ขอบคุณ จังหวัดสมุทรปราการ