โรงพยาบาลบางบ่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด "AstraZeneca" เข็มที่ 1 วันนี้

20 สิงหาคม 2564

ขณะนี้มีหลายโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โดยบางช่วงก็ต้องลงทะเบียน บางช่วงสามารถ Walk in ได้เลย

โรงพยาบาลบางบ่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่1 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค โรคอ้วน (ชายหนัก 100 kg. หญิง 80 kg.)

โรงพยาบาลบางบ่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด

 

 

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางบ่อเปิด Walk in ฉีดวัคซีน #AstraZeneca เข็มที่1 วันที่ 20 สิงหาคม 2564  ในกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้
- ผู้สูงอายุ
- หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
- ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค
- โรคอ้วน (ชายหนัก 100 kg. หญิง 80 kg.) 
*โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานโรคประจำตัว เช่น ใบนัด ยาประจำตัว ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานแสดงโรคประจำตัวอื่นๆ)

โรงพยาบาลบางบ่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด

 

โรงพยาบาลบางบ่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด

***ไม่จำเป็นต้องมีภูมิลำเนาบางบ่อ***

รับคิว 8.00น. เริ่มฉีด 8.30น. หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)