รพ.นพรัตนราชธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" หญิงตั้งครรภ์ 20 ส.ค. นี้

18 สิงหาคม 2564

ขณะนี้มีหลายโรงพยาบาลเร่งเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัควีนไฟเซอร์ ทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ก็เป็นอีกหนึ่งที่มีเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ลงทะเบียน

กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ขอเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและมีหลักฐานมาแสดง ที่ไม่เคยรับวัคซีน โควิด 19 มาก่อน

 

 

- ลงทะเบียนวันที่ 20 ส.ค. 64 ตั้งแต่ 08.00 น.
- ฉีดวัคซีนวันที่ 23 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนฯ
1.สแกน QR CODE หรือเข้า https://1th.me/FHHxU
2.เปิดลงทะเบียน วันที่ 20 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ทางโรงพยาบาลจะปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้จองครบตามจำนวนวัคซีน และมีผู้สำรองตามจำนวนที่ต้องการ
3.ผู้ลงทะเบียนมารับวัคซีนได้ วันที่ 23 ส.ค. 64 ตามช่วงเวลาที่ได้เลือกเอาไว้ ถ้ามาสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดสิทธิ ผู้ที่มีรายชื่อสำรองจะถูกตามให้มารับวัคซีนแทน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์"

 

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ยังได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 1 AstraZeneca) ให้แก่

1.ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนเดือนกันยายน 2504)
2.ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป (แสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์)
ไม่รวมผู้ติดตาม

โดยสามารถลงทะเบียน ณ จุดบริการ (on-site)
ได้ตั้งแต่วันที่ 18-28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังของ รพ.นพรัตนราชธานี สามารถติดต่อขอลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ รพ.นพรัตนราชรานี ในเวลาราชการ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์"

ขอบคุณ
กรมการแพทย์