ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 วันนี้ 09.09 น.

18 สิงหาคม 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก AstraZeneca และ Sinovac เข็ม 1 สำหรับบุคคลธรรมดา วันนี้ เวลา 9.09 น. เป็นต้นไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนหลัก สำหรับบุคคลธรรมดา

ขอเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

- ลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th/

- กำหนดการนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

- เปิดลงทะเบียน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.09 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (ประมาณ 20,000 ราย)

 

 

เงื่อนไข
1.ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
2.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3.ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้บริการตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข
4.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้วัน-เวลานัดหมายเข้ารับวัคซีนแล้ว กรุณาเตรียม QR Code ที่ได้รับจากระบบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้เช็กอินในวันนัดฉีดวัคซีน
5.เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ “ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 กรุณามาตรงตามเวลาที่ลงนัด หรือมาก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อลดความแออัดใน
พื้นที่การให้บริการ

Google Map การเดินทาง CAT Convention Hall : https://goo.gl/maps/JWEzM4RYPVCaR1op8

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564
www.facebook.com/CRAVaccineinfocenter

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

 

ภายหลังได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก (AstraZeneca หรือ Sinovac) ในวันพรุ่งนี้!! (18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.09 น.)

- ขอสงวนสิทธิสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สามารถเดินทางมารับวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- ลงทะเบียนนัดหมายการฉีดผ่านเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th

หมายเหตุ: เนื่องจากอาจมีผู้เข้าลงทะเบียนจองคิวนัดหมายบนเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้ลงทะเบียนรอตามลำดับคิวการเข้าจอง โดยไม่ต้องกด Refresh และห้ามปิด browser ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเข้าต่อคิวใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

www.facebook.com/CRAVaccineinfocenter

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19