รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลื่อนนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เร็วขึ้น

18 สิงหาคม 2564

เมื่อวานนี้ (17 ส.ค.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศ เลื่อนนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เร็วขึ้น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศ เลื่อนนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 (สำหรับผู้ที่รับการฉีดฯเข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 ณ คลินิกบริการวัคซีนฯ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกประกาศลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่องการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 จากระยะเวลา 16 สัปดาห์ ขึ้นมาเป็น 12 สัปดาห์

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลื่อนนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 เร็วขึ้น


 

ในการนี้ เพื่อให้การให้บริการฉีดวัคซีนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติดังข้างต้น ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอประกาศแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ณ คลินิกบริการวัคซีนฯ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้

เข็มแรก 7 มิถุนายน เข็มสอง จาก 27 กันยายน เป็น 30 สิงหาคม
เข็มแรก 8 มิถุนายน เข็มสอง  จาก 28 กันยายน เป็น 31 สิงหาคม
เข็มแรก 9 มิถุนายน เข็มสอง จาก 29 กันยายน เป็น 1 กันยายน
เข็มแรก 10 มิถุนายน เข็มสอง จาก 30 กันยายน เป็น 2 กันยายน
เข็มแรก 11 มิถุนายน เข็มสอง จาก 1 ตุลาคม เป็น 3 กันยายน
เข็มแรก 12 มิถุนายน เข็มสอง จาก 2 ตลาคม เป็น 4 กันยายน
เข็มแรก 13 มิถุนายน เข็มสอง จาก 3 ตุลาคม เป็น 5 กันยายน
เข็มแรก 14 มิถุนายน เข็มสอง จาก 4 ตลาคม เป็น 6 กันยายน
เข็มแรก 15 มิถุนายน เข็มสอง จาก 5 ตุลาคม เป็น 7 กันยายน
เข็มแรก 16 มิถุนายน เข็มสอง จาก 6 ตุลาคม เป็น 8 กันยายน
เข็มแรก 17 มิถุนายน เข็มสอง จาก 7 ตุลาคม เป็น 9 กันยายน

หมายเหตุ
- ผู้ที่รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ตามวันที่ได้มีการนัดหมายเดิม
- ขอให้ทุกท่านโปรดมารับบริการฉีดวัคซีนฯ ตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนฯได้ผ่าน Chula Care App หรือ แอปพลิเคชัน "หมอพร้อม"

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลื่อนนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 เร็วขึ้น

ขอบคุณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย