ครม.เห็นชอบให้กฟภ.กู้เงิน 1.3 หมื่นล้านลงทุนแผนงานระยะยาวปีงบประมาณ 2564

10 ส.ค. 2564 เวลา 17:06 น.

ครม.เห็นชอบให้กฟภ.กู้เงิน 1.3 หมื่นล้านลงทุนแผนงานระยะยาวปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 แผนงาน โดยให้ทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นรายปีจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 13,395 ล้านบาท โดยให้ทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นรายปีจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ


 

 สำหรับรายละเอียดของ 7 แผนงานของกฟภ.ภายใต้กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2564 ประกอบด้วย 

1.แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้าปี2564 จำนวน 109 แห่ง วงเงินรวม 2,590.88 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศ 1,943 ล้านบาท และเงินรายได้ 647.88 ล้านบาท 

2.แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายระยะที่ 1 จำนวน 2,890 ชุด วงเงินรวม 144.23 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศ 108 ล้านบาท และเงินรายได้ 36.23 ล้านบาท

3.แผนงานจัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน ตัดตอน อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดินและใต้น้ำ วงเงินรวม 1,777.17 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศ 1,333 ล้านบาท และเงินรายได้ 444.71 ล้านบาท

 

กฟภ.


 

affaliate-2

4.แผนงานจัดหายานพาหนะของกฟภ.ปี 2564-2566 จำนวน 252 คัน วงเงินรวม 823.30 ล้านบาทเป็นเงินกู้ในประเทศ 617 ล้านบาท และเงินรายได้ 206.30 ล้านบาท 

5. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของกฟภ.ปี 2564 วงเงินรวม 1,261.45 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศ 946 ล้านบาท และเงินรายได้ 315.45 ล้านบาท

6.แผนงานจัดหามิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุนจำนวน 4.5 ล้านเครื่อง วงเงินรวม 7,664.13 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศ 5,748 ล้านบาท และเงินรายได้ 1,916.13 ล้านบาท และ7.แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการใน 74 จังหวัด วงเงินรวม 3,602.56 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศ 2,700 ล้านบาท และเงินรายได้ 902.56 ล้านบาท รวม 7 แผนงานใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น 17,864.26 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศ 13,395 ล้านบาท และเงินรายได้ 4,469.26 ล้านบาท

 

โฆษกครม.

affaliate-3