เช็กเงื่อนไขด่วน รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน

05 ส.ค. 2564 เวลา 7:50 น.

เช็กเงื่อนไขด่วน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกประกาศเปิดจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน รอบ 2 หลังรอบแรกคนลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เยอะ

วันที่ 5 ส.ค. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ออกประกาศ เปิดจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้รับพระราชทานให้ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 7,500 โดส  โดยมีเงื่อนไขหลักต้องอาศัยอยู่ใน จ.นครราชสีมา ตามบัตรประชาชน เเละยังไม่เคยได้รับวัคซีน รอบ 2  ผ่านทางเว็บไซต์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScB9_t0zjN.../viewform...   เนื่องจากรอบแรกมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมาก 

 

รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

 

ลาซาด้า

 

โดยเงื่อนไขการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มดังนี้

- สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ป่วยติดเตียง
- องค์กรการศึกษา ( ครู / บุคคลากรในสถานศึกษา อบจ.-สพฐ.-เอกชน-ศูนย์เด็กเล็ก ใน จ.นครราชสีมา)
- การแพทย์และสาธารณสุข ( บุคคลากรการแพทย์ สาธารณสุข ทุกสายวิชาชีพและสายสนับสนุน รัฐ/รัฐนอกสั่งกัด/เอกชน/อสม.)
- องค์กรการกุศล (มูลนิธิ/ กู้ชีพกูภัย/อพปร./ตำรวจบ้าน/จิตอาสา/กลุ่มสตรีแม่บ้าน/ องค์กรสร้างประโยชน์แก่ส้งคมโดยไม่หวังผลกำไร)
- ผู้พิการ ( ทั้ง 5 ประเภทที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ)
- ผู้ด้อยโอกาส และ ชุมชนแออัด
- พระและนักบวช

 

รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

 

ทั้งนี้ ทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา  ได้รับพระราชทานวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ซิโนฟาร์ม  มาจำนวนทั้งสิ้น 15,000 โดส หรือใช้ฉีดให้กับประชาชน จำนวน 7,500 คน  สำหรับช่องทางการลงทะเบียนจองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19  ซิโนฟาร์ม ที่ได้รับพระราชทานมา ซึ่งประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด   แต่เนื่องจากจำนวนมีเพียงพอกับการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน จำนวน  7,500 คน  หรือจำนวน 15,000 โดส เท่านั้น
 

ลาซาด้า