svasdssvasds
เช็คเงื่อนไข"รพ.ตำรวจ"เปิดให้ผู้ใช้บริการ เข้ารับวัคซีนโควิด

เช็คเงื่อนไข"รพ.ตำรวจ"เปิดให้ผู้ใช้บริการ เข้ารับวัคซีนโควิด

06 ก.ค. 2564 เวลา 10:58 น.7

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตำรวจ ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ

วันที่6 ก.ค.64 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณี ให้ข้าราชการตำรวจ หรือครอบครัวของข้าราชการตำรวจที่มีบัตรประจำตัวเป็นผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลตำรวจ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยไม่ต้องมีการทะเบียนจองฉีดวัคซีน ในห้วงระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 2564 ตลอดเวลาราชการ และในห้วงระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 2564 ในช่วงเวลาบ่าย นั้น

 

   พล.ต.ต.ญาณพงศ์ กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลตำรวจ ขอประซาสัมพันธ์เรื่องของการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เช็คเงื่อนไข"รพ.ตำรวจ"เปิดให้ผู้ใช้บริการ เข้ารับวัคซีนโควิด

ให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจ ที่มีบัตรประจำตัวหรือ HN ของทางโรงพยาบาล

มีอายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และได้รับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ..ห้วงเวลาการให้บริการ ตามวันและเวลาต่อไปนี้

affaliate-2

วันที่ 5 – 9 ก.ค. 2564
ตั้งแต่เวลา 8.00-11.00 น.
จำนวน350 คน
ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.
จำนวน 250 คน
วันที่ 12 – 16 ก.ค. 64

13.00- 15.00 น. จำนวน 250 คน


ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจ ขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การให้บริการฉีดวัคซีนฯ ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน

logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด