มหาสารคามปิดโรงพยาบาลสนามริมห้วย หลังผู้ป่วยโควิดหายดีกลับบ้านหมดแล้ว

12 มิ.ย. 2564 เวลา 5:53 น.

มหาสารคามประกาศปิด"โรงพยาบาลสนามริมห้วย" หลังผู้ติดเชื้อโควิดลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากนี้จะรับผู้ป่วยโควิด-19 รักษา ณ หอผู้ป่วยเฉพาะโรค โรงพยาบาลมหาสารคามเพียงแห่งเดียว

เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลมหาสารคามประกาศข่าวน่ายินดี ขณะนี้ได้ทำการปิดโรงพยาบาลสนามริมห้วยเป็นการชั่วคราวแล้ว เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดมหาสารคามลดลง และผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามหายดีและกลับบ้านครบทุกคนแล้ว จากนี้จะรับผู้ป่วยโควิด-19 รักษา ณ หอผู้ป่วยเฉพาะโรค โรงพยาบาลมหาสารคามเพียงแห่งเดียว  

 ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามริมห้วย ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งได้ทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากนี้จะรับผู้ป่วยโควิด-19 รักษา ณ หอผู้ป่วยเฉพาะโรค โรงพยาบาลมหาสารคามเพียงแห่งเดียว  

 

โรงพยาบาลสนามริมห้วย

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสนามริมห้วย ได้รับการสนับสนุนสถานที่จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 มีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ได้จำนวน 96 เตียง สามารถขยายศักยภาพการรับผู้ป่วยในได้สูงสุดจำนวน 120 เตียง พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

 

ปิดโรงพยาบาลสนามริมห้วย

โดยได้เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน  2564 รองรับผู้ป่วยสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ระลอกเมษายน เรื่อยมาจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 58 วัน  ดูแลผู้ป่วยทั้งหมด 194 คน ซึ่งทั้งหมดได้หายดีและกลับบ้านแล้วครบทุกคน 

 

นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซาบซึ้งที่ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จนทำให้ทุกคนสามารถหายจากโรคและกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้บริจาคสิ่งของและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลริมห้วยมาโดยตลอด ซึ่งต่อจากนี้โรงพยาบาลจะร่วมกับทีมจิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาลสนามริมห้วยครั้งใหญ่ และวางแผนจัดการระบบรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนรองรับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ปิดโรงพยาบาลสนามริมห้วย จ.มหาสารคาม
โค้ดส่วนลดลาซาด้า