รพ.สนามเชียงใหม่ ส่งผู้ป่วยโควิด2รายสุดท้ายกลับบ้าน เตรียมส่งคืนพื้นที่

09 มิ.ย. 2564 เวลา 16:08 น.

ปิดรพ.สนามจังหวัดเชียงใหม่เเล้ว ส่งผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายแล้ว 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน พร้อมเตรียมทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ ก่อนส่งคืนพื้นที่ให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อไป

9 มิ.ย. 64 ที่ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดวิกฤตการระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จนต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เพื่อรับผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษาตัวมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 โดยได้ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า 2,500 รายต่อเนื่องมาตามลำดับนั้น
 

ในวันนี้ 9มิ.ย.64 ทางโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ได้ส่งออกผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว กลับบ้านจำนวน 2 รายสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าในวันที่ 15 มิถุนายน จะมีการถอนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมด เพื่อกลับไปให้บริการตามโรงพยาบาลที่สังกัดตามเดิม

รพ.สนามเชียงใหม่  ส่งผู้ป่วยโควิด2รายสุดท้ายกลับบ้าน เตรียมส่งคืนพื้นที่

แต่ทั้งนี้จะยังคงสภาพโรงพยาบาลสนามไว้ทั้งหมด จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากในช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 จากนั้นจะได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เก็บอุปกรณ์ทั้งหมด และส่งคืนพื้นที่ให้แก่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อใช้งานตามปกติต่อไป

affaliate-2

 

 อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จะทำการส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีกว่า 100 เตียงในจังหวัดเชียงใหม่ และหากเกิดการระบาดที่รุนแรงขึ้นอีก ทางโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่จะสามารถเรียกทีมงานของ โรงพยาบาลสนามทั้งหมดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานเดิมได้ภายใน 1-2 วัน 

รพ.สนามเชียงใหม่  ส่งผู้ป่วยโควิด2รายสุดท้ายกลับบ้าน เตรียมส่งคืนพื้นที่

cr.
PR Chiangmai