ศึกษาธิการยืนยันไม่เลื่อนเปิดเทอม 14 มิ.ย. 2564 เปิดพร้อมกันทั่วประเทศ

09 มิถุนายน 2564

ตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่เลื่อนเปิดเทอม 14 มิ.ย. 2564 เปิดพร้อมกันทั่วประเทศแต่ขอให้สถานศึกษาพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในพื้นที่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันไม่มีการเลื่อนเปิดเทอมอีก โดยจะให้เปิดเทอมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 มิ.ย. 64 พร้อมแนะให้ใช้การสอน 5 รูปแบบ ป้องกันโควิด-19 เรียกว่ารูปแบบ 5 On

 

หลังจากที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวถึงความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ว่าก่อนจะเปิดการเรียนการสอน ส่วนตัวคิดว่า หากจะเปิดเรียนจริงๆ คงต้องใช้การเรียนแบบระบบออนไลน์ไปก่อน เพราะมีความกังวลว่า หากต้องไปเรียนรวมกัน จะมีการสัมผัสกัน อาจจะทำให้ติดกันได้ ทว่ารายงานล่าสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการเขตการศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบซูม โดยย้ำถึง ให้โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามกำหนด ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ พร้อมกันทั่วประเทศโดยไม่มีการเลื่อน 

แต่ขอให้สถานศึกษาพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ และ ตามความพร้อมของผู้เรียนตามรูปแบบในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On 

ได้แก่

1.On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

2.On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV 
3.On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง 
4.On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัยและ 
5.On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน 

รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน- ที่ประชุมได้ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจสถานการณ์ติดเชื้อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นจุดเริ่มของการแพร่ระบาด ทั้งนี้ทุกสัปดาห์กระทรวงได้หารือกับศบค.ถึงสถานการณ์ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก่อนประเมินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในยุคโควิด 

พร้อมกันนี้ ยังแจ้งถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม ที่แชร์ส่งต่อกัน ว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนฉีดให้กับครู บุคลากร และนักเรียนได้ โดยเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่าย พร้อมมีประกันภัยผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนด้วยนั้นว่า ไม่เป็นความจริง หากสงสัยก็ให้สอบถามได้