กยศ. เล็งเปิดระบบเครดิตบูโร ใครเบี้ยวหนี้ อนาคตลูกหลานกู้เรียนไม่ได้

26 ก.พ. 2564 เวลา 9:10 น.14

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เล็งเปิดระบบเครดิตบูโร ใครเบี้ยวชำระหนี้ ในอนาคตผู้ที่มีความสัมพันธ์ในเครือญาติ จะกู้ยืมไม่ได้

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ทางกองทุนมีแนวคิดที่จะเปิดระบบเครดิตบูโร ของกยศ. โดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาผู้กู้ยืมไม่คืนหนี้ กยศ. ซึ่งจะมีลักษณะเดียวกับเครดิตบูโร โดย กยศ. จะสร้างระบบดังกล่าวเพื่อสร้างประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของผู้กู้ยืม

กยศ. เล็งเปิดระบบเครดิตบูโร ใครเบี้ยวหนี้ อนาคตลูกหลานกู้เรียนไม่ได้

นายกฤษฎา ยังกล่าวอีกว่า ระบบข้อมูลกลางที่จัดตั้งขึ้นนั้น หากผู้กู้ยืม ของ กยศ. ผิดนัดชำระหนี้เป็นเวลานานหรือปล่อยให้กลายเป็นหนี้เสีย จะมีการขึ้นบัญชีของระบบที่ กยศ. จัดทำขึ้น ทำให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ในเครือญาติ เช่น พี่ น้อง ลูก หลาน เป็นต้น ไม่สามารถทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจาก กยศ.ได้ในอนาคต เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้ลูกหนี้ชำระคืนเงินมากยิ่งขึ้น

affaliate-2

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบเครดิต อาจจะช่วยการค้างจ่ายหนี้กยศ.ได้ เพราะสมัยก่อนถ้าใครไปเรียนต่างประเทศ คนจะกลัวระบบตรวจสอบเครดิตกันมาก เพราะเมื่อเครดิตไม่ดีแล้วจะไปทำอะไรในอนาคตไม่ได้ ซึ่งตอนนี้ ทาง กยศ.ยังไม่อยากทำ แต่ก็ได้พูดคุยกันว่า จะทำเป็นระบบเครดิตของกยศ.เอง ที่สามารถดูสถานะหรือหนี้คงค้างจนเป็นหนี้เสียเท่าไร มีการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ เพื่อสร้างประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้เป็นเวลานานหรือปล่อยให้เป็นหนี้เสีย จะมีการขึ้นบัญชีในระบบ ทำให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ในเครือญาติ

 

affaliate-3