กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้าน ดอกเบี้ย 0%หนุนผู้ประกอบกิจการช่วงโควิด

25 ก.พ. 2564 เวลา 7:48 น.14

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้าน ดอกเบี้ย 0% หนุนผู้ประกอบกิจการช่วงโควิด เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% วงเงินรวม 30 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของลูกจ้าง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท


โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 026436039  สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 4

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้าน ดอกเบี้ย 0%หนุนผู้ประกอบกิจการช่วงโควิด

สำหรับผู้มีสิทธิกู้ยืม

1. ผู้ดำเนินการฝึก

2. ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

3. ผู้ประกอบกิจการ


คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม

- เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

affaliate-2

ผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 ข้อ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนำไป ยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละร้อย

2. จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมหรือผ่านทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานนำไป ยื่นประเมิน เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝืมือแรงงาน

3. ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพิ่ม ผลิตภาพแรงงาน ลด ต้นทุนการผลิต

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้าน ดอกเบี้ย 0%หนุนผู้ประกอบกิจการช่วงโควิด

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้าน ดอกเบี้ย 0%หนุนผู้ประกอบกิจการช่วงโควิด

ขอบคุณ FB : รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

 

 

affaliate-3