ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. 16/5/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

16 พฤษภาคม 2567

ตรวจผลหวยธอส. ตรวจสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 16/5/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ออกอะไร ตรวจผลทุกรางวัล

   ตรวจหวยวันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นสลากต่อเงินต่อทอง 16/5/67 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดวิมานเมฆ PLUS ชุดพิมานมาศ Plus ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ต่อเงินต่อทอง ชุดขาลเพิ่มพูน สด ตรวจผลหวย ธอส. วันนี้ 16 พฤษภาคม 2567

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 16/5/67 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.30 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

- ชุดวิมานเมฆ PLUS

- ชุดพิมานมาศ

- ชุดพิมานมาศ PLUS

- ชุดพิมานมาศ PLUS Phase 2

- ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว PLUS และ ชุดต่อเงินต่อทอง

- ชุดพราวพิมาน PLUS ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566

- ชุดขาลเพิ่มพูน และ ชุดขาลเพิ่มพูน 2566

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. 16 พฤษภาคม 2567 

 

ตรวจหวยธอส. ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส.

 

 

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

- รางวัลชุดวิมานเมฆ PLUS ครั้งที่ 20

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

GC 9991113

รางวัลที่ข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

GC 9991112 GC 9991114

รางวัลที่ 2 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

9992086 9993312 9993813 9994335 9994526 9995887 9996319 9997881 9998165 9998932
9992271 9993489 9993915 9994390 9995000 9996082 9996432 9997886 9998615 9999677
9992659 9993687 9994241 9994410 9995027 9996255 9996754 9997905 9998678 9999681
9992881 9993738 9994309 9994430 9995599 9996269 9996918 9998076 9998844 9999893

 

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus ครั้งที่ 16 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

IC 9157481

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ครั้งที่ 12 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

II 9137983

รางวัลที่ 2 และรางวัลเลขท้าย ใช้ผลรางวัลเดียวกับ ชุดพิมานมาศ Plus

รางวัลที่ 2 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

9112664 9120089 9124231 9140292 9164066 9167986 9173790 9185996
9113606 9122149 9127747 9147687 9165045 9169952 9177779 9188560
9116536 9124173 9132118 9149149 9166659 9170667 9184926 9196150
9107755

รางวัลเลขท้าย 4 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

9509

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

546

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 200 บาท

17

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

8

 

รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 43 ชุดเกล็ดดาว Plus ครั้งที่19 และ รางวัล ชุดต่อเงินต่อทอง ครั้งที่29

รางวัลที่1 มีชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท

1148789

รางวัลที่ 2 มีชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท

1151833 1253544 1317542 1668943

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 10,000 และ ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

1060353 1236933 1502770 1613976 1833576
1090701 1320646 1516627 1636072 1903350
1118685 1338107 1543081 1700190 1978593
1196024 1419062 1551632 1785347 1997386

รางวัลที่ 4 มีชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 500 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 1,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 10,000 บาท

1055210 1198742 1295621 1548493 1727844
1083517 1241811 1336652 1597671 1760944
1087006 1263993 1453471 1626638 1763883
1125768 1289658 1523131 1648282 1906701

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวมี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 100 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 200 บาท

120

รางวัลสลับเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

012 021 102 201 210

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

23

รางวัลสลับเลขท้าย 2 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 20 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 50 บาท

32

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 27 รางวัลละ 30 บาท

0

 

- รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 30 และรางวัล ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 ครั้งที่ 6

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

9999768

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

9999004 9999703

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

9999031 9999207 9999403 9999649 9999923
9999044 9999336 9999645 9999861 9999952

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

4

 

- รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 25 และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 ครั้งที่ 10 ใช้เลขรางวัลเดียวกับชุดขาลเพิ่มพูน และชุดนาคราช ครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูนมี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

FB 3808220

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

JA 3808220

รางวัลที่ 1 ชุดนาคราช มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

LA 3808220

รางวัลที่ 2 ชุดละ 4 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 10,000 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 20,000 บาท

2169023 2897439 6674140 8812396

รางวัลที่ 3 ชุดละ 40 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 1,000 บาท และชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 2,000 บาท

0179259 0631370 1662597 2507849 3672398 4697740 5651163 6477788 7580217 8642460
0333605 1209751 1822338 3259039 3745931 4932887 5884190 6798449 7835741 8775389
0438090 1407829 2280161 3300879 3989275 5367820 5885284 7461026 7879741 9410023
0449410 1653898 2366356 3501193 4238678 5592495 5983525 7560224 8622693 9506405

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 ชุดนาคราช รางวัลละ 30 บาท

20

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 70 บาทและชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 90

392

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 15 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 40 บาท

85