ตรวจ สลากออมทรัพย์ ธอส. 17/11/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 17 มกราคม 2567

17 มกราคม 2567

ตรวจผลหวยธอส. ตรวจสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 17/1/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 17 มกราคม 2567 ออกอะไร ตรวจผลทุกรางวัล

รับชมได้ที่นี่ "ถ่ายทอดสด สลาก ธอส." สลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นสลากต่อเงินต่อทอง 17/1/67 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดวิมานเมฆ PLUS ชุดพิมานมาศ Plus ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ต่อเงินต่อทอง ชุดขาลเพิ่มพูน สด ตรวจผลหวย ธอส. วันนี้ 17 มกราคม 2567

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 17/1/67 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.30 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

- ชุดวิมานเมฆ PLUS

- ชุดพิมานมาศ

- ชุดพิมานมาศ PLUS

- ชุดพิมานมาศ PLUS Phase 2

- ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว PLUS และ ชุดต่อเงินต่อทอง

- ชุดพราวพิมาน PLUS ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566

- ชุดขาลเพิ่มพูน และ ชุดขาลเพิ่มพูน 2566

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. 17 มกราคม 2567 

 

ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ผลหวย ธอส.

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2567

- รางวัลชุดวิมานเมฆ PLUS ครั้งที่ 16 

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

GB 9994010

รางวัลที่ข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

GB 9994009  GB 9994011

รางวัลที่ 2 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

9995888  9999642  9996018  9998379  9999737
9992507  9991776  9998284  9991959  9998057
9991889  9993466  9998423  9996294  9992641
9992791  9997466  9999808  9994021  9999224
9992976  9999422  9996803  9996012  9992685
9993012  9995991  9997655  9991289  9999849
9994594  9992946  9995365  9996272  9992672
9998347  9994342  9991710  9992161  9999244

 

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus ครั้งที่ 12 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

IC 9101575

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ครั้งที่ 8 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

IH 9140719

รางวัลที่ 2 และรางวัลเลขท้าย ใช้ผลรางวัลเดียวกับ ชุดพิมานมาศ Plus

รางวัลที่ 2 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

9165670  9156695  9149125  9105144  9153822
9157982  9195973  9113976  9133425  9147693
9152602  9168875  9198911  9127845  9147724
9152281  9151850  9158166  9107709  9152389
9158326  9128006  9129565  9195271  9147217


รางวัลเลขท้าย 4 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

2769

 

รางวัลที่ 2 มีชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท

1118634  1670027  1865920  1894852

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 10,000 และ ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

1088471  1242926  1381242  1524060  1791657
1111311  1260070  1390424  1618026  1808790
1161229  1263912  1429211  1693101  1830807
1220972  1352803  1461671 1768715  1986334

รางวัลที่ 4 มีชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 500 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 1,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 10,000 บาท

1048001  1229589  1333773  1582272  1829793
1048913  1236460  1420522  1633169  1857738
1165450  1269352  1445211  1692762  1961904
1197023  1278849  1514855  1774448  1980437

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวมี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 100 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 200 บาท

545

รางวัลสลับเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

455 554

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

14

รางวัลสลับเลขท้าย 2 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 20 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 50 บาท

41

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 25 รางวัลละ 30 บาท

3

 

- รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 26 และรางวัล ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 ครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
9999709

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
9999434  9999365

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
9999214  9999928  9999580  9999147  9999804
9999488  9999817  9999194  9999110  9999999

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
5

 

- รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 21 และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 ครั้งที่ 6 ใช้เลขรางวัลเดียวกับชุดขาลเพิ่มพูน

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูนมี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

FB 4929285

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

JA 4929285

รางวัลที่ 2 ชุดละ 4 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 10,000 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 20,000 บาท

0527920  1524729  2182481  5002834

รางวัลที่ 3 ชุดละ 40 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 1,000 บาท และชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 2,000 บาท

0229374  0919487  1644345  2579033  3610966  4264472 5237996  8291927  9059578  9719172  0441822  1122858
1870891  2615527  3626883  4306412  5869791  8338290
9249218  9732293  0615707  1189378  2200990  3220585
3926449  4371759  6042413  8442044  9264204  9959201
0785274  1421154  2534463  3273818  4044090  4887586
6962696  9046497  9575513  9980162

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 70 บาทและชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 90

432

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 15 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 40 บาท

28