5 โรคติดต่อสำคัญที่เกิดขึ้นกับแมวภัยเงียบที่ควรระวัง

16 กุมภาพันธ์ 2566

สัตว์เลี้ยงของเราต้องการการดูแลเอาใจใส่ เพราะพวกเค้าไม่สามารถบอกอาการเจ็บป่วยให้เราฟังได้ ดังนั้นเราควรหมั่นสังเกตอาการของน้องแมวให้ดี ๆ

1. โรคหัดแมว

โรคนี้จัดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในแมว เกิดจากเชื้อไวรัสพาร์โวไวรัส ซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร โดยอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้มีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกลุ่มแมวที่ไม่เคยรับวัคซีน แมวอายุน้อย และแมวที่ร่างกายไม่แข็งแรง

ลักษณะอาการของแมวจะมีอาการซึมลงอย่างเห็นได้ชัด เบื่ออาหาร อาเจียน มีไข้ มีอาการหวัดแทรกซ้อน และยังมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย ซึ่งหากอาการท้องเสียรุนแรงจะทำให้แมวเกิดอาการขาดน้ำ ที่สำคัญจะสังเกตได้จากลักษณะตัว โดยแมวจะมีลำไส้หนาขึ้น ในท้องมีแก๊สเยอะ ในแมวอายุน้อย แมวสามารถเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วหลังจากป่วยได้ไม่นาน

5 โรคติดต่อสำคัญที่เกิดขึ้นกับแมวภัยเงียบที่ควรระวัง

2. โรคหวัดแมว

เป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจำเพาะในแมวเท่านั้น เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ระบาดมากในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง จากการรับเชื้อที่แพร่กระจายในอากาศ ถ้าเป็นเชื้อไวรัส FHV แมวที่ป่วยจะมีอาการเยื่อบุตาอักเสบ จมูกและหลอดลมอักเสบ ร่วมกับอาการเซื่องซึม หายใจลำบาก มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก และเบื่ออาหาร แต่ถ้าเกิดจากเชื้อไวรัส FCV อาการจะรุนแรงกว่า สังเกตได้ชัดที่สุดคือมีแผลหลุมบนลิ้น ซึ่งถ้าหากแมวรู้สึกเจ็บมากก็จะไม่กินอาหาร หากอาการรุนแรงอาจทำให้เชื้อลามลงสู่ปอด จนเยื่อหุ้มปอดอักเสบ และเสียชีวิตในที่สุด

3. มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว

เป็นอีกโรคที่พบได้บ่อยในแมว ซึ่งเชื้อที่ว่านี้ก็สามารถติดต่อได้ในแมวทุกสายพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นแมวเลี้ยงหรือแมวป่า ลักษณะอาการโดยทั่วไปจะมี 2 กลุ่มอาการ กลุ่มแรก แมวจะมีภูมิต้านทานต่ำลง ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น ร่วมกับภาวะโลหิตจาง ส่วนอีกกลุ่ม จะพบก้อนเนื้องอกในแมว เมื่อคลำดูตามร่างกายแมวจะพบก้อนเนื้อมะเร็งกระจายอยู่ทั่วลำตัว ต่อมน้ำเหลืองโต อาจพบภาวะดีซ่าน ซึ่งบ่งบอกว่าเกิดอาการผิดปกติในกระแสเลือด และเชื้ออาจลามไปทำลายการทำงานของตับและไต 

การติดต่อของเชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำลาย น้ำตา ปัสสาวะ อุจจาระของสัตว์ที่ป่วย โดยแมวที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคนี้นั้น คือ แมวจร

5 โรคติดต่อสำคัญที่เกิดขึ้นกับแมวภัยเงียบที่ควรระวัง

4. โรคเยื่อบุในช่องท้องอักเสบ

เชื้อตัวนี้จะคล้ายกับเชื้อที่ก่อโรคลำไส้อักเสบในแมวแต่รุนแรงกว่า ลักษณะอาการ ที่สังเกตได้โดยทั่วไปคือแมวจะมีอาการซึม เบื่ออาหาร น้ำลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ แมวป่วยจะผอมลงแต่ทรวงอกกับช่องท้องใหญ่ขึ้น และหากเชื้อลามเข้าไปเนื้อเยื่อประสาท ก็ทำให้แมวมีอาการที่เกี่ยวกับระบบประสาทได้ อย่างเช่น สูญเสียการควบคุมการขับถ่าย สูญเสียการควบคุมการทรงตัว

5. โรคเอดส์แมว

โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัส FIV กลุ่ม retrovirus ซึ่งแมวที่ติดเชื้อจะมีลักษณะอาการคล้ายกับโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นในคน คือมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

แมวที่ป่วยในระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการออกมา ซึ่งถ้ามีเชื้ออยู่ในร่างกายก็สามารถแพร่ไปสู่แมวได้ เมื่อเข้าสู่ระยะแสดงอาการป่วย อาการที่สังเกตได้จากแมวที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ ให้สังเกตจากการทำงานของระบบปัสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก และเหงือก ต่อมน้ำเหลืองโต ป่วยง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง ส่วนมากแมวจะมีอาการป่วยเรื้อรังและสามารถเสียชีวิตได้หลังจากป่วยไม่นาน

5 โรคติดต่อสำคัญที่เกิดขึ้นกับแมวภัยเงียบที่ควรระวัง