ไขปริศนา ทำไมเรียก "ขนมเทียน" ทั้งๆที่ไม่ใส่เทียน แถมไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง

17 กุมภาพันธ์ 2567

ทางสายกินพาไปไขปริศนา "ขนมเทียน" ทำไมถึงได้ชื่อนี้ทั้งๆที่ไม่ได้ใส่เทียนและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเทียนเลย

เคยสงสัยชื่อเมนูอาหารต่างๆกันไหมว่ามีที่มาอย่างไรบ้าง อย่างเช่น "ขนมเทียน" ทำไมเรียกแบบนี้ทั้งๆที่ไม่มีอะไรเกี่ยวของกับเทียนเลย ไม่ได้เป็นส่วนผสมหรือไม่ได้มีการอบควันเทียนเลยสักขั้นตอน แล้วชื่อนี้ได้มาจากไหน มาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลย

 

ไขปริศนา ทำไมเรียก ขนมเทียน ทั้งๆที่ไม่ใส่เทียน แถมไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง

ทำไมเรียกขนมเทียนสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เผยไว้ว่า ที่มาชื่อขนมเทียนนั้น "สันนิษฐานว่าเป็นเพราะเนื้อแป้งของขนมเทียนมีลักษณะเนียนเป็นมันคล้ายเนื้อของเทียน ในภาษาจีนกลางไม่มีคำเรียกขนมเทียน ส่วนในภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกด้วยคำภาษาไทยว่า หนุมเทียน

 

ไขปริศนา ทำไมเรียก ขนมเทียน ทั้งๆที่ไม่ใส่เทียน แถมไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง

 

สันนิษฐานว่าคนจีนในประเทศไทยคงผสมผสานวัฒนธรรมนำขนมซึ่งเป็นขนมในงานบุญของไทยมาใช้เป็นขนมไหว้ผีไร้ญาติในเทศกาลสารทจีนและตรุษจีน จนขนมเทียนกลายมาเป็นขนมประจำเทศกาลทั้งสองนี้คู่กับขนมเข่งซึ่งป็นขนมประจำเทศกาลตรุษจีนมาแต่เดิม"

ขนมเทียน เป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว มีไส้ ห่อด้วยใบตองเป็นทรงสามเหลี่ยมหรือทรงพีระมิด ไส้ทำด้วยถั่วทองนึ่ง พริกไทย เกลือ และน้ำตาลทราย ผัดให้เข้ากัน

 

ไขปริศนา ทำไมเรียก ขนมเทียน ทั้งๆที่ไม่ใส่เทียน แถมไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง

 

ความหมายของขนมเทียน ที่นิยมนำมาไหว้ในวันตรุษจีน สื่อความหมายถึง การมีชีวิตที่ราบรื่น และด้วยรูปร่างขนมที่เป็นกรวยแหลมเหมือนเจดีย์ในวัด จึงถือว่าเป็นขนมมงคลที่ใช้ในวันสำคัญทั้งของชาวไทยและชาวจีนนั่นเอง