svasdssvasds
8 คาถาเรียกทรัพย์ คาถาเงินล้าน บันดาลโชค

8 คาถาเรียกทรัพย์ คาถาเงินล้าน บันดาลโชค

29 ก.ย. 2565 เวลา 17:40 น.461

คาถาเรียกทรัพย์ คาถาเงินล้าน เรียกเงิน เรียกโชค ใครอยากโชคดี ถูกหวย ถูกรางวัล แนะนำให้ท่องก่อนหยิบลอตเตอรี่ ไปดูวิธีขอโชคกัน

วันนี้ทีมข่าว ไทยนิวส์ออนไลน์ จะพาสายมูมาทำความรู้จัก วิธีขอโชค ขอเงิน เรารวมไว้ให้ 8 คาถาเรียกทรัพย์ คาถาเงินล้าน บันดาลโชค เรียกเงิน เรียกโชค ใครอยากโชคดี ถูกหวย ถูกรางวัล แนะนำให้ท่องก่อนหยิบลอตเตอรี่ ไปดูวิธีขอโชคกันค่ะว่ามีคาถาอะไรกันบ้าง

8 คาถาเรียกทรัพย์ คาถาเงินล้าน บันดาลโชค

คาถาร่ำรวย 

 • ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
 • นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
 • อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
 • อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ 

คาถามหาลาภ (บูชาพระสีวลี)

 • สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
 • สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
 • สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ 

คาถากวักเงินเข้าบ้าน

 • โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง
 • มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง

8 คาถาเรียกทรัพย์ คาถาเงินล้าน บันดาลโชค

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี) 

 • สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
 • พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
 • พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
 • มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
 • พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
 • วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
 • วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
 • พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
 • สัมปติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ 

คาถาเรียกทรัพย์ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา) 

 • พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ 
 • วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
 • วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
 • พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม 

คาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา) 

 • สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
 • เกรัตสะ พระพุทธชิตา
 • สัพพโส คุณะวิภา
 • สัมปัจโต นะรุตตะโม
 • มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
 • ภะวันตุ เม 

คาถาขอลาภ (หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์) 

 • สีวะลี มหาเถรัง วันทามิหัง 
 • มหาสีวลี เถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ 

คาถาบูชาขอลาภพระอุปคุต

 • มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา
 • เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
 • เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา
 • จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ 

8 คาถาเรียกทรัพย์ คาถาเงินล้าน บันดาลโชค

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด