svasdssvasds
ความสำคัญของการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละรอบ

ความสำคัญของการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละรอบ

01 มี.ค. 2566 เวลา 17:11 น.42

สวน...แส เกษตรยั้งยืน จะมาแนะนำความสำคัญของการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละรอบ ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกร

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญจะอยู่บริเวณ จังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมา เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 ฤดู คือ ฤดูฝน จะปลูกในช่วง มีนาคม-ตุลาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายน – มกราคม ของปี ถัดไป ส่วนข้าวโพดฤดูแล้ง จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ของปีถัดไป

ความสำคัญของการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละรอบ

ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศกว่า 376,000 ครัวเรือน ดั้งนั้นการดูแลข้าวโพดในแต่ช่วงนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะส่งผลต่อผลผลิตข้าวโพดที่จะได้  วันนี้สวน...แส เกษตรยั้งยืน จะมาแนะนำความสำคัญของการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละรอบ

ความสำคัญของการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละรอบ

affaliate-2

 

ต้องบอกก่อนว่าการปลูกข้าวโพดนั้นควรให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์ และการให้น้ำ ส่วนการใส่ปุ๋ยนั้นจะแบบออกเป็น 3 ครั้งโดยมีดนี้

1.ใส่พร้อมปลูก 

1.1.ในกลุ่มดินเหนียวมักจะใช้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 , 16-16-8  , 16-20-0 และ 18-8-8

1.2.ในกลุ่มดินทรายมักจะใช้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 , 16-16-8  และ 18-8-8

โดยประโยชน์จะเน้นไปที่การเร่งการเจริญเติบโต การบำรุงต้น และเร่งให้รากแข็งแรง

 

2.ใส่เมื่อข้าวโพดอายุ 3 - 4 สัปดาห์หลังปลูก เป็นปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 1 ก่อนใส่นั้นควรดายหญ้าให้เรียบร้อย มักจะใช้ปุ๋ยสูตร  27-12-6  , 16-16-8  , 15-7-18 , 20-8-20 และ 46-0-0 จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ความสมบูรณ์ของพืช

 

3.ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 2 เมื่อข้าวโพดอายุ 7-8 สัปดาห์หลังปลูก เป็นระยะเริ่มออกไหม และช่อดอกตัวผู้ ซึ่งต้องการความชื้น และธาตุอาหารอย่างเพียงพอ ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เพื่อช่วยใก้พืชดูดซับสารอาหารได้ดี เร่งการเจริญเติบโต และเร่งผลผลิต

 

และที่สำคัญเกษตรกรควรหมั่นดูแลเรื่องวัชพืช และสังเกตอาการของพืชว่ามีการผิดปกติของข้าวโพด(โรคพืช)หรือไม่อีกทั้งต้องดูเรื่องของศัตรูพืชต่าง ๆ ที่มารบกวน

ความสำคัญของการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละรอบ

สนับสนุนโดย : ปุ๋ยมงกุฎ

ความสำคัญของการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละรอบ

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด