svasdssvasds
แนะเคล็ดลับการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ที่ชาวนาควรรู้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

แนะเคล็ดลับการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ที่ชาวนาควรรู้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

24 ม.ค. 2566 เวลา 18:56 น.6

แนะเคล็ดลับการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ที่ชาวนาควรรู้ ทั้งข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงและข้าวไวต่อช่วงแสง รวมถึงประเภทของดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ ปุ๋ย เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะ “ข้าว” ที่ต้องการใช้ปุ๋ยในปริมาณค่อนข้างสูง เพื่อให้สามารถเติบโตได้ดี โดยต้องเลือกใช้ปุ๋ย ให้ตรงกับสภาพดิน ในอัตราส่วนและช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

เคล็ดลับการใส่ปุ๋ยที่ชาวนาควรรู้

        - กำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย
        - ระดับน้ำขณะใส่ปุ๋ย 5 - 10 เซนติเมตร
        - ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับชนิดของดิน ชนิดพันธุ์ และระยะการเจริญเติบโตข้าว

แนะเคล็ดลับการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ที่ชาวนาควรรู้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

affaliate-2

ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง(ต้นเตี้ย)

1. ดินเหนียว แบ่งใส่ 2 ครั้ง
     - ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 25 - 35 กิโลกรัม/ไร่
     - ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมต่อไร่่ หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมต่อไร่
2. ดินร่วน และดินทราย แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
     - ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 - 35 กิโลกรัม/ไร่
     - ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมต่อไร่่

 

ข้าวไวต่อช่วงแสง(ต้นสูง)

1. ดินเหนียว แบ่งใส่ 2 ครั้ง
     - ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20 - 25 กิโลกรัมต่อไร่
     - ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 5 - 10 กิโลกรัมต่อไร่่ หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 10 - 20 กิโลกรัมต่อไร่
2. ดินร่วน และดินทราย แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
    - ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา 20 - 25 กิโลกรัมต่อไร่
    - ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 5 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 10 - 20 กิโลกรัมต่อไร่

แนะเคล็ดลับการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ที่ชาวนาควรรู้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

ขอบคุณภาพจาก : OK Nation 

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด