เช็กราคาน้ำมัน วันที่ 22 มิ.ย.2565 ปรับลดราคาลง 50 สตางค์ เบนซิน แก๊สโซฮอล์

เช็กราคาน้ำมัน วันที่ 22 มิ.ย.2565 ปรับลดราคาลง 50 สตางค์ เบนซิน แก๊สโซฮอล์

22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:24 น.75

เช็กราคาน้ำมันล่าสุด วันที่ 22 มิ.ย.2565 ปรับลดราคาลง 50 สตางค์ กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT 

เช็กราคาน้ำมันล่าสุด วันที่ 22 มิ.ย.2565 ข่าวดี! ปรับลดราคากลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลง 50 สตางค์ จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT 

เช็กราคาน้ำมัน วันที่ 22 มิ.ย.2565 ปรับลดราคาลง 50 สตางค์ เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน ล่าสุด วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ 

เช็กราคาน้ำมัน วันที่ 22 มิ.ย.2565 ปรับลดราคาลง 50 สตางค์ เบนซิน แก๊สโซฮอล์

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 22 มิถุนายน 2565 

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร 

เบนซิน 95 ราคา 52.06 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

เช็กราคาน้ำมัน วันที่ 22 มิ.ย.2565 ปรับลดราคาลง 50 สตางค์ เบนซิน แก๊สโซฮอล์

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 22 มิถุนายน 2565 

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.86 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

affaliate-2

เช็กราคาน้ำมัน วันที่ 22 มิ.ย.2565 ปรับลดราคาลง 50 สตางค์ เบนซิน แก๊สโซฮอล์

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 22 มิถุนายน 2565 

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 45.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 46.28 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 54.04 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 52.79 บาท/ลิตร

เช็กราคาน้ำมัน วันที่ 22 มิ.ย.2565 ปรับลดราคาลง 50 สตางค์ เบนซิน แก๊สโซฮอล์

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 22 มิถุนายน 2565 

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 52.56 บาท/ลิตร

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ