วิธีบูชาพระพิฆเนศ เสริมดวง เรียกทรัพย์ ตามวันเกิด

06 กุมภาพันธ์ 2565

วันนี้ Thainews จะมาแนะนำ วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน ขออะไรก็สมหวังตามปรารถนา ถ้าอยากรู้ว่าต้องบูชายังไงจึงจะสมหวังก็ตามมาดูกันเลย

พระพิฆเนศวร เป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ โดยคนไทยยอมรับใน องค์พระพิฆเนศวร ให้เป็น เทพแห่งศิลปะ ทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เราควร บูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด ดังนี้

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati) อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร ให้อำนาจในการบริหารปกครอง และความเป็นผู้นำ หรือปางเปิดโลกนั่นเอง เป็นปางอำนาจ คือ พระสุริยทิตย์

วรรณะสีแดงโลหิต มี 16 กร ทรงอาวุธ และสิ่งมงคลต่างๆคือ โล่ หอก ค้อน คทา ธงชัย จักรตรา พญางู ขวาน คันศร ลูกศร ตรีเพชร ขอสับช้าง อสูร กระบี่ ตะบอง และบ่วงบาศ

พระกรเหล่านั้นกางออกประดุจรัศมีอำนาจแห่งดวงอาทิตย์ อำนวยผลให้กับองค์กรบริหารราชการแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกประเภท เสริมให้ผู้ที่บูชามีอำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติ มีกายสีทองหรือสีขมิ้น บางครั้งก็มีสีเขียว มี 2 เศียร 4 กร โดยแต่ละกรถืองาหัก บ่วงบาศ ตะบอง และโถอัญมณี พระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติ จะช่วยเสริมดวงด้านการเงิน การเจรจา หากใครต้องทำงานเกี่ยวกับการเจรจา หรือการประสานงาน จะยิ่งส่งเสริมดวงการงานให้ดีขึ้น

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ทวิมุข คณปติ ยะนะมะฮา

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : วันจันทร์

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : ผู้ที่เกิดวันอังคาร

ผู้ที่เกิดวันอังคาร ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ มีกายสีแดง หรือสีชมพูสด มี 3 เศียร (สวรรค์, โลกมนุษย์, บาดาล) 6 กร ประทับนั่งบนดอกบัว ทำท่าประทานพร พระกรขวาประทานอภัย พระกรซ้ายอำนวยชัย ส่วนพระกรอื่นๆ ถือต้นหญ้า บ่วงบาศ ลูกปะคำ และโถใส่น้ำผึ้ง พระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ จะช่วยเสริมดวงด้านทรัพย์สิน มีเสน่ห์ มีอำนาจ บารมี ให้แค้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : วันอังคาร

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน 

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน  ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระทวิชา คณปติ มีกายสีขาว บางตำราก็ว่ามีสีเขียว มี 4 เศียร 4 กร แต่ละกรถือลูกปะคำ ไม้พลอง กาน้ำ และคัมภีร์ พระพิฆเนศปางพระทวิชา คณปติ จะช่วยเสริมดวงด้านการงาน การเงิน ให้ประสบกับความสำเร็จ โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นการลงทุน ทำธุรกิจส่วนตัว เป็นนักสำรวจ หรือคนทำงานต่างชาติ จะช่วยหนุนดวงการงานให้ดียิ่งขึ้น

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : วันพุธกลางวัน

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน 

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ มีกายสีฟ้าเทา สีสัมฤทธิ์ หรือสีนิล มี 6 กร ประทับนั่งพระกรหนึ่งโอบอุ้มศักติชายาอยู่ที่ตักซ้าย

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : วันพุธกลางคืน

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระเหรัมภะ คณปติ มีกายสีขาว 5 เศียร 10 กร ประทับนั่งบนหลังสิงโต พระกรซ้ายทำท่าประทานพร พระกรขวาทำท่าอำนวยชัย ส่วนพระกรอื่นๆ ถือมะม่วง ลูกประคำ ขนมโมทกะ งาหัก บ่วงบาศ ค้อน ขวาน และพวงมาลัย พระพิฆเนศปางพระเหรัมภะ คณปติ จะช่วยเสริมดวงด้านอำนาจในการปกครองบริวาร คุ้มกันภัยอันตรายต่างๆ

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี เหรัมภะ คณปติ ยะนะมะฮา

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : วันพฤหัสบดี

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : ผู้ที่เกิดวันศุกร์

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ ให้บูชาพระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ มีกายสีน้ำเงินเข้ม มี 4 กร ถือขวาน ลูกประคำ ผลทับทิม และงาหัก พระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ จะช่วยเสริมดวงด้านความสำเร็จทุกสิ่งตามอธิษฐาน และอำนวยผลด้านความรักให้สมหวังตามใจ

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา  

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : วันศุกร์

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : ผู้ที่เกิดวันเสาร์

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระสิทธิ คณปติ มีกายสีทองคำ มี 4 กร ถือช่อดอกไม้ มะม่วง ต้นอ้อย และขวาน พระพิฆเนศปางพระสิทธิ คณปติ จะช่วยเสริมดวงด้านทรัพย์สินเงินทองให้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เสริมดวงด้านการงานให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการปกครอง การสอน การแพทย์ การพยากรณ์ จะยิ่งส่งเสริมดวงการงานให้ดีขึ้น

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะฮา

วิธีบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด : วันเสาร์

ขอบคุณที่มาจาก Tnews และ horolive ภาพจาก โซเชียลมีเดีย