สิ้นแล้ว "มหาสอิ้ง" เกจิดังวัดพระปฐมเจดีย์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์

09 พฤศจิกายน 2566

สิ้นแล้ว พระครูศรีเจติยานุรักษ์ (สอิ้ง อิทฺธิโก ป.ธ.6) หรือ มหาสอิ้ง เกจิดังวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์

มีรายงานข่าวเศร้าวงการพระสงฆ์ โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 66 พระครูศรีเจติยานุรักษ์ (สอิ้ง อิทฺธิโก ป.ธ.6) หรือ มหาสอิ้ง อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อดีตที่ปรึกษาหัวหน้าคณะ 5 เป็นพระมหาเถระของวัดพระปฐมเจดีย์ฯ มรณภาพลงแล้วอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลนครปฐม สิริอายุ 86 ปี พรรษา 64

สิ้นแล้ว มหาสอิ้ง เกจิดังวัดพระปฐมเจดีย์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์

โดย วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม โดยพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และพระราชทานเพลิงศพ พระครูศรีเจติยานุรักษ์ (สอิ้ง อิทฺธิโก ป.ธ.6) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ ศิษยานุศิษย์ ได้เคลื่อนสรีระพระครูศรีเจติยานุรักษ์ (สอิ้ง อิทฺธิโก ป.ธ.6) จากโรงพยาบาลนครปฐม มายังศาลา 84 ปี (ศาลา4) วัดพระปฐมเจดีย์ฯ 

เวลา 13.00 น. สงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ประชาชน เข้าถวายน้ำสรงศพ และเวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระครูศรีเจติยานุรักษ์ (สอิ้ง อิทฺธิโก ป.ธ.6)

สิ้นแล้ว มหาสอิ้ง เกจิดังวัดพระปฐมเจดีย์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์

โดยพระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ จะเริ่มสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม ถึงวันที่ 13 พ.ย. 66 และพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 14 พ.ย. 66 เวลา 16.00 น.

สำหรับ พระครูศรีเจติยานุรักษ์ หรือ มหาสอิ้ง เป็นพระผู้มีความชำนาญในวิชาโหราศาสตร์ ผูกดวง เป็นที่รู้จักของชาวนครปฐม เมื่อจะมีงานมงคล งานบวช ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดธุรกิจใหญ่ ก็จะมาหาท่านมหาสอิ้งให้ดูฤกษ์งามยามดี

สิ้นแล้ว มหาสอิ้ง เกจิดังวัดพระปฐมเจดีย์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์