พระอุปคุต อยากได้อะไรให้ไปขอ 21 พ.ค. 67 นี้

15 พฤษภาคม 2567

เปิดความเชื่อ อยากรวย ต้องไหว้ขอพร พระอุปคุต รวยทันที รวยทันใด รวยทันใจ รวยทันใช้ ใส่บาตรพระอุปคุตมหาเถระเจ้า สุขภาพแข็งแรง รักยืนยาว 21 พ.ค. 67 นี้ ห้ามพลาด

พระอุปคุต โดดเด่นเรื่องการปราบมาร ขจัดอุปสรรค แต่หากใครบูชาพระอุปคุต ในคืน วันที่ 21 พ.ค. 2567 โดย อาจารย์คฑา แนะนำ รวยทันที รวยทันใด รวยทันใจ รวยทันใช้ ใส่บาตรพระอุปคุตมหาเถระเจ้า สุขภาพแข็งแรง รักยืนยาว

พระอุปคุต อยากได้อะไรให้ไปขอ 21 พ.ค. 67 นี้

พระอุปคุต อยากได้อะไรให้ไปขอ 21 พ.ค. 67 นี้ ก็คือ...

 

วิธีบูชาข้าวพระอุปคุต
 
1. นำข้าวสุก ข้าวเหนียว ใส่ถ้วย น้ำ 1 แก้ว ตั้งหน้าพระอุปคุต บนหิ้งพระ หรืออัญเชิญมาไว้นอกชายคาก็ได้ 

2. จุดธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่ 

3. กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุต ตั้งจิตระลึกถึงพระอุปคุตมารับบิณฑบาต

4. อธิษฐานจิต นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำเป็นที่ตั้ง ขอบารมีองค์พระอุปคุตเถระเจ้า ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อนามสกุล) เหลือกินเหลือใช้ ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน ให้มีคนรัก และมีรักที่ยั่งยืน อาจจะสวดบทธรรมจักรหรือบทบารมี 30 ทัศ และอธิษฐานจิตถวายบุญกุศล และแผ่เมตตา ให้เทวดาประจำตัวให้องค์พระอุปคุตและเจ้ากรรมนายเวร 

5. ลาข้าวสุกและน้ำ ไว้ที่พื้นดิน หรือต้นไม้เพื่อให้สัมภเวสี และนำน้ำรดพื้นดิน

6. อย่าลืม ดับธูปเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน 

พระอุปคุต อยากได้อะไรให้ไปขอ 21 พ.ค. 67 นี้

อานิสงส์ในการบูชาพระอุปคุต 

1. มั่งมีพลัง มั่งคั่งความสำเร็จ
2. มีสุขภาพ อายุยืน
3. มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน
4. มีอาหารบริบูรณ์ มีบารมีมาก
5. มีความกตัญญูระลึกถึงคุณมารดา เมื่อบูชาพระอุปคุต จักได้ผลมาก

 

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเมฯ

 

คาถาขอลาภพระอุปคุต

(ตั้งนะโม 3 จบ)

  • มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เมฯ
  • เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ

 

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมัง ทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ

 

พระอุปคุต อยากได้อะไรให้ไปขอ 21 พ.ค. 67 นี้

 

ขอขอบคุณ : อาจารย์คฑา ชินบัญชร