เปิดประวัติ พิธีบวงสรวงพระพรหม ตามความเชื่อ

08 พฤษภาคม 2567

ทำไมต้องไหว้บวงสรวงพระพรหม ย้อนประวัติความเป็นมาความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ พิธีบวงสรวงพระพรหม เหมาะที่จะขอในเรื่องของการเรียน การสอบแข่งขัน การทำงาน ความรัก รวมไปถึงด้านธุรกิจ ลองสังเกต คนทำธุรกิจจะต้องมีศาลพระพรหมด้วย

เปิดประวัติ พิธีบวงสรวงพระพรหม ตามความเชื่อ ทำไมต้องไหว้บวงสรวงพระพรหม ย้อนประวัติความเป็นมาความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ พิธีบวงสรวงพระพรหม เหมาะที่จะขอในเรื่องของการเรียน การสอบแข่งขัน การทำงาน ความรัก รวมไปถึงด้านธุรกิจ ลองสังเกต คนทำธุรกิจจะต้องมีศาลพระพรหมด้วย

 

เปิดประวัติ พิธีบวงสรวงพระพรหม ตามความเชื่อ

ความเชื่อบวงสรวงพระพรหม ก็คือ พระพรหม เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ความเมตตา เป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆ ในจักรวาล ความเชื่อนี้มีมาแต่สมัยโบราณ ผู้ใดสักการะบูชาพระพรหม จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย

 

ตํานานกําเนิดพระพรหม

 

จากคัมภีร์และตํานานมากมายที่กล่าวถึงการกําเนิดของพระพรหม กล่าวไว้ อาทิ คัมภีร์ วารหปุราณะ และมหากาพย์มหาภารตะ กล่าวไว้ว่า พระพรหมเกิดจากดอกบัวที่พุดขึ้นจากสะดือของพระวิษณุที่บรรทมหลับอยู่บนหลังพระยาอนันตนาคราชที่เกษียรสมุทร

 

พระพรหม ในพระพุทธศาสนา คือ ท้าวมหาธาดาปชาบดีพรหม เป็นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ในคติของศาสนาฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ความเมตตา เป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล และให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท พระพรหมมีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์หรือห่าน พระชายาคือพระสุรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้

 

ในคติของชาวไทยที่รับคติความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิต ชะตาชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย เรียกว่า "พรหมลิขิต" และผู้ใดที่บูชาพระพรหมอยู่เป็นนิจ พระองค์จะประทานพรให้สมหวัง เรียกว่า "พรพรหม" หรือ "พรหมพร" และยังเป็นเทพประจำทิศเบื้องบนอีกด้วย

เปิดประวัติ พิธีบวงสรวงพระพรหม ตามความเชื่อ

 

วิธีไหว้พระพรหมตามความเชื่อ 

 

พักตร์ที่ 1 ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเกี่ยวกับเรื่องงาน การเรียน การสอบแข่งขัน ขออำนาจบารมี ขอความก้าวหน้าในชีวิต และขอพรให้บิดา

พักตร์ที่ 2 ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเรื่องทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน รถ หนี้สินที่มีคนยืมแล้วไม่คืน

พักตร์ที่ 3 ใช้ธูป 39 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ ครอบครัว คู่ชีวิต และขอพรให้มารดา

พักตร์ที่ 4 ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรขอโชคลาภ เงินทอง ขอเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงดวง

 

คาถาบูชาพระพรหม

 

  • โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง
  • พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม
  • ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม
  • สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน
  • นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ
  • เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
  • กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม
  • สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

 

คาถาบูชาพระพรหมแบบย่อ

  • โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ

 

่ทำไมต้องไหว้บวงสรวงพระพรหม

 

และนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ