วิธีบูชา พระศิวะ บารมีแห่งมหาเทพ ให้ถูกต้อง

02 มีนาคม 2565

เทพฮินดู ในแต่ละองค์นั้นสามารถขอพรในเรื่องใดได้บ้าง เทพแต่ละองค์นั้นขอพรเรื่องอะไร เพราะหากขอพรผิดองค์ อาจไม่ใช่แค่ไม่สมหวังในเรื่องที่ขอ แต่กลับตาลปัตรโชคร้ายไปเลยก็เป็นได้

เทพฮินดู แต่ละองค์โดดเด่นในเรื่องต่างกัน ใครจะไปขอพร ขอให้ทำความรู้จักก่อนว่าเทพเจ้าของฮินดูแต่ละองค์นั้นสามารถขอพรในเรื่องใดได้บ้าง เพราะหากขอพรผิดองค์ อาจไม่ใช่แค่ไม่สมหวังในเรื่องที่ขอ แต่กลับตาลปัตรโชคร้ายไปเลยก็เป็นได้

พระศิวะ ปางปกติ พระศิวะจะเป็นเทพขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทำให้เกิดความดีงามเป็นสิริมงคล อย่างไรก็ดี หากศึกษาตำนานของพระศิวะจริง ๆ จะพบว่าพระศิวะกลัวพระอุมาผู้เป็นชายามาก โดยเฉพาะพระอุมาที่เป็นปางพระกาลี ซึ่งพระศิวะเองก็ยังเคยโดนพระชายาสาปแช่งเช่นกัน

วิธีบูชา พระศิวะ บารมีแห่งมหาเทพ ให้ถูกต้อง

พระศิวะ คือผู้เป็นเจ้า มีอำนาจในการทำลายทุกสรรพสิ่ง หยั่งรู้ถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล เป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้าย เป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทพเทวา และภูติ พระองค์คือเทพแห่งการถือพรต และเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมของไศวะนิกาย

พระศิวะ ทรงให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ผู้ที่หมั่นทำบุญทำทาน ผู้ที่ปฏิบัติโยคะเพื่อความหลุดพ้น ทรงพอพระทัยผู้บำเพ็ญตบะด้วยความพากเพียร พระองค์ทรงพาเหล่าสรรพสัตว์ข้ามไปสู่ภพที่ปราศจากซึ่งกิเลสตัณหา พระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หนึ่งใน ตรีมูรติ หรือ 3 มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

การปฏิบัติการบูชาและตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะ จะช่วยให้พ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุข สิ่งมัวเมาทั้งหมด ทรงประทานสติปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกับสัตว์โลก ประทานอำนาจเหนือศัตรู ทรงบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนประทานการหยั่งรู้ในพลังลึกลับ พระองค์มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมเหล่าภูติให้กระทำสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้บูชาพระองค์อย่างเคร่งครัด

วิธีบูชา พระศิวะ บารมีแห่งมหาเทพ ให้ถูกต้อง

วิธีการบูชาพระศิวะ

โต๊ะ หรือแท่นบูชา สามารถประดิษฐานร่วมกับเทพองค์อื่นๆ ได้ เช่น พระพรหม พระวิษณุ หรือครอบครัวของพระองค์ คือ พระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา พระพิฆเนศ พระขันทกุมาร

ควรปูโต๊ะหรือแท่นบูชาด้วย ผ้าสีขาว สีแดง สีเงิน โดยเฉพาะ ผ้าพิมพ์ลายหนังเสือ (หนังเสือเทียม) ท่านจะโปรดมาก แท่นหรือโต๊ะควรเป็นลายไม้ธรรมชาติ หรือทาสีด้วย สีดำสนิท สีแดง สีเงิน โดยไม่มีลายสีทอง (พระองค์ไม่โปรดสัญลักษณ์ที่สื่อถึงทองคำ เนื่องจากพระองค์ปฏิบัติโยคะอย่างสูงสุด มีความสมถะ เรียบง่าย)

เครื่องสังเวย ของถวาย

1. น้ำดื่ม นมสด (จืดหรือหวาน ไม่ปรุงแต่งกลิ่นหรือสี)

2. ดอกไม้ สามารถใช้ดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกไม้ป่าต่างๆ ทุกสี ทุกพันธุ์

3. กำยาน กลิ่นจันทน์ กลิ่นดอกบัว กลิ่นสมุนไพรและพรรณไม้ต่างๆ

4. ผลไม้ ควรถวายผลไม้ที่มีกลิ่นหอมโชยอ่อนๆ รสชาติอ่อนๆ ไม่เปรี้ยวจัด ไม่หวานจัด หรือขมจัดเกินไป ผลไม้ไม่ควรปอกเป็นคำๆ ควรถวายทั้งเปลือก หรือเป็นลูกๆ เช่น กล้วยทั้งหวี (แต่มะพร้าวจะต้องผ่าหรือเทใส่แก้ว)

5. ขนม เช่นเดียวกับเทพทุกองค์ คือ ถวายขนมรสหวาน มีกลิ่นหอม ห้ามถวายอาหารคาวและเนื้อสัตว์

6. ธัญพืช เช่น งา ลูกเดือย ข้าวตอก ใบมะตูม หญ้าคา เผือก มัน ถั่วฝัก เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว เมล็ดบัว พริกไทย เครื่องเทศต่างๆ

คาถา บทสวดมนต์บูชาพระศิวะ

โอม นะมัส ศิวายะ ( 3 จบ )

บทสรรเสริญ

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม

สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม

สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท

ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ

พระองค์เป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทำให้เกิดความดีงามเป็นศิริมงคลเกิดขึ้น ผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใด หากบวงสรวงบูชา ขอพรให้พ้นทุกข์ พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ด้วยเช่นกันคะ

ขอบคุณ : วิกิพีเดีย / ภาพจาก : โซเชียลมีเดีย