ไขข้อสงสัย ถ้าใช้รถ"ป้ายแดง"เกิน 30 วัน จะโดนปรับเท่าไหร่?

04 ก.พ. 2564 เวลา 16:58 น.

ทะเบียนป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ สำหรับใช้ติดรถเพื่อการนำส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซม หรือเพื่อไปใช้ติดตัวรถที่วางจำหน่ายและอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเท่านั้น

ทำไมรถใหม่ต้องป้ายแดง?

     ทะเบียนป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ สำหรับใช้ติดรถเพื่อการนำส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซม หรือเพื่อไปใช้ติดตัวรถที่วางจำหน่ายและอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเท่านั้น โดยป้ายแดงไม่ใช่ทะเบียนส่วนบุคคลที่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้

 

     อย่างไรก็ดี รถป้ายแดงอาจเป็นช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพนำรถไปใช้ก่ออาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสังคม เนื่องจากการระบุตัวผู้ครอบครองรถหรือผู้กระทำผิดเป็นไปได้ยาก กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดให้รถป้ายแดง สามารถใช้ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วันตั้งแต่วันที่รับรถ

การใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน มีความผิดตามกฎหมาย

     การใช้รถป้ายแดงจำเป็นต้องใช้ควบคู่สมุดคู่มือประจำรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเสมอ โดยผู้จำหน่ายรถจะต้องระบุวันที่ผู้ซื้อรับรถไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้งาน หากพบว่าเจ้าของรถใช้งานรถป้ายแดงเกิน 30 วัน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ไขข้อสงสัย ถ้าใช้รถ"ป้ายแดง"เกิน 30 วัน จะโดนปรับเท่าไหร่?

ใช้ป้ายแดงปลอมมีความผิดอาญา มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับ 10,000 บาท

     การใช้ป้ายแดงปลอมยังถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา เนื่องจากเข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท โดยวิธีการตรวจสอบป้ายแดงแท้ให้สังเกตที่สัญลักษณ์ตัวนูน "ขส" ที่มุมล่างขวา มีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก "รูปมาตุลีเพบุตรขับรถเทียมม้า" ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ

     อย่างไรก็ดี การดำเนินความผิดทางอาญาต้องดูเจตนาของผู้ครอบครองรถควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากป้ายแดงเป็นแผ่นป้ายที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จัดหาให้แก่ผู้ครอบครองรถ

 

CR.SANOOK