บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

15 พฤษภาคม 2566

บีทีเอส ร่วมปลุกพลัง ซุปเปอร์ฮีโร่ นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ได้โลหิตรวมจำนวน 80,550 ซีซี

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานใหญ่รถไฟฟ้าบีทีเอส  นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ  , นางสาวนริศรา  ศรีสันต์  ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร

  บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 

   พร้อมด้วย นายสุชาติ นิยมศิริวนิช ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน  และนางจิตตพิมพ์ ฮัดเจสสัน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 

“ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่” นำทีมพนักงาน เจ้าหน้าที่ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งครั้งนี้ ได้โลหิตรวมจำนวน 80,550 ซีซี เพื่อช่วยบรรเทาภาวะโลหิตสำรองขาดแคลนให้กับ สภากาชาดไทย และเพื่อเป็นการส่งมอบโลหิตต่อชีวิตให้แก่ผู้ที่ต้องการต่อไป

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

บีทีเอส "ร่วมปลุกพลัง...ซุปเปอร์ฮีโร่" นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566