รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก "แจ็บแอนด์โก" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

03 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลวิภาวดี จับมือ บีทีเอส เปิดคลินิก "แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี "คลินิกเวชกรรม" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ


    วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี และนายสุรพงษ์ เลาหะธัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร.แมรี่ เสรฐภักดี กรรมเอสดี(ประเทศไทย) จำกัดร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด "แจ็บแอนด์โกบาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม" สถานีรถไฟฟ้าบีที่เอสพญาไท อย่างเป็นทางการ โดยมีนางญาดา พัฑฒฆายน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


    โดยภายในงานมีการจัดเสวนา Health Talk หัวข้อ "รู้จักวัคซีนสำคัญ มากันที่ Jab&.G0" เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไป โดยมีตัวแทนจากทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วม อาทิ แพทย์หญิงอุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ แพทย์แผนกสูติ-นรีเวช สาขาทางมะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และแขกรับเชิญพิเศษ นางสาวแจ็คกี้ ชาเคอลีน มิ้นซ์ เข้าร่วมการเสวนา

 

รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก \"แจ็บแอนด์โก\" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

 

สำหรับการจัดทำคลินิกฯ แห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจาก ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนทุกช่วงวัยได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ และยอมรับการฉีดวัคซีนกันมากขึ้น ทางโรงพยาบาลวิภาวดีจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับวัคชีนที่จำเป็นในวัยรุ่นและวัยทำงาน ภายใต้ Concept "ป้องกันดีกว่ารักษา"

รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก \"แจ็บแอนด์โก\" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

และพบว่าข้อจำกัดของคนกรุงเทพฯ คือเรื่องของความสะดวกในการเข้ารับบริการ และวัคซีนบางตัวมีราคาสูง ทางโรงพยาบาลวิภาวดีจึงได้จัดตั้งคลินิกฯ ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนเมืองที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และลดข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการ บริการที่มีความสะดวกมากที่สุด ทั้งในเรื่องของพื้นที่เข้าถึงง่าย และความสะดวกในการเดินทาง

รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก \"แจ็บแอนด์โก\" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก \"แจ็บแอนด์โก\" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ
     สำหรับ แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม แห่งนี้จะเปิดให้บริการกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปี ขึ้นไป (เด็กแรกเกิด- 9ปี มีโปรแกรมที่เป็น Gold Standard อยู่แล้ว) 

รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก \"แจ็บแอนด์โก\" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

 

รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก \"แจ็บแอนด์โก\" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ


    และทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันในเวลา 10.00-20.00 น.ในราคาพิเศษ และสามารถผ่อนชำระกับธนาคารที่โรงพยาบาลได้ทำสัญญาไว้ได้ โดยนอกเหนือจากการให้บริการวัคซีนแล้ว ในคลินิกฯ ยังสามารถผ่อนชำระ การแพทย์อื่นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ 5 โรค,6 โรค,ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ของโรงพยาบาลวิภาวดี

รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก \"แจ็บแอนด์โก\" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

  รวมถึงสามารถให้บริการทางการการแพทย์ และทางการพยาบาลได้ตลอดเวลาที่ให้บริการ พร้อมประวัติในการรับวัคซีน หรือรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลวิภาวดี

รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก \"แจ็บแอนด์โก\" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ
 

รพ.วิภาวดี จับมือ BTS เปิดคลินิก \"แจ็บแอนด์โก\" ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ