การเทียบ "อายุสุนัขกับคน" เทียบอย่างไร

21 พฤษภาคม 2567

หลายๆคนคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่า น้องหมาที่บ้านโตไวกันมากๆ แล้วถ้าเทียบกับคน น้องจะอายุเท่าไหร่กันแล้ว วันนี้ Petพาเพลิน จะพาไปดูการคำนวณคร่าวๆ ว่าการเทียบ "อายุสุนัขกับคน" เทียบอย่างไร บางทีน้องอาจโตแซงคุณไปแล้วก็ได้

การเทียบ "อายุสุนัขกับคน" เทียบอย่างไร

การเทียบอายุสุนัขกับคนนั้น ไม่ได้ใช้วิธีคูณด้วย 7 เสมอไปแล้ว เพราะการเจริญเติบโตของสุนัขจะเร็วกว่ามนุษย์ในช่วงแรก นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ใช้วิธีคำนวณที่ซับซ้อนกว่า โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

การเทียบ "อายุสุนัขกับคน" เทียบอย่างไร

การเทียบ "อายุสุนัขกับคน" เทียบอย่างไร

ช่วงลูกสุนัข (อายุ 0 - 2 ปี)
- 1 ปีแรก เท่ากับ อายุคน 10 ปี 5 เดือน
- 2 ปี เท่ากับ อายุคน 21 ปี

ช่วงสุนัขโตเต็มวัย (อายุ 2 ปีขึ้นไป)
- เพิ่มอายุคน 4 ปี ต่อ 1 ปีของสุนัข

การเทียบ "อายุสุนัขกับคน" เทียบอย่างไร

การเทียบ "อายุสุนัขกับคน" เทียบอย่างไร

ตัวอย่างการคำนวณ
- สุนัขอายุ 1 ปี เท่ากับ อายุคน 10 ปี 5 เดือน
- สุนัขอายุ 3 ปี เท่ากับ อายุคน 35 ปี
- สุนัขอายุ 7 ปี เท่ากับ อายุคน 59 ปี

การเทียบอายุสุนัขกับคน ที่แสดงในตารางเป็นเพียงค่าประมาณ ไม่ได้มีสูตรตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สายพันธุ์ สุขภาพ การเลี้ยงดู แต่สูตรที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ใช้ จะมีความแม่นยำมากกว่าการคูณด้วย 7 

การเทียบ "อายุสุนัขกับคน" เทียบอย่างไร