เผยวันไทยนัดเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์2023 ครั้งสุดท้าย

25 มีนาคม 2566

เผยวันที่ไทยนัดเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา ครั้งสุดท้ายกับเจ้าภาพ หวังได้ตัวเลขน่าพอใจ

 นับถอยหลังซีเกมส์ 2023 ที่ประเทศกัมพูชา ที่จะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่  5-17 พ.ค. 66  กับประเด็นเรื่องของราคา"ค่าลิขสิทธิ์ ซีเกมส์ 2023" ที่ทางเจ้าภาพเรียกเก็บจากประเทศไทย สูงถึง 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราวๆ28 ล้านบาท) ซึ่ง กัมพูชา อ้างว่าพิจารณาจากมูลค่าทางการตลาดของแต่ละประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายเตรียมนัดเจรจาต่อรองราคากับเจ้าภาพกัมพูชาครั้งสุดท้าย ซึ่งไทยมีจุดยืนชัดเจน ที่ต้องการต่อรองราคาในราคา 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 6.8 ล้านบาท แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลง

เผยวันไทยนัดเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์2023 ครั้งสุดท้าย

   รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ที่เตรียมเปิดโต๊ะเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด"ซีเกมส์ 2023"กับกัมพูชาเจ้าภาพ ในวันที่ 5เมษายน 2566 นี้ เพื่อขอให้กัมพูชายอมลดค่าลิขสิทธิ์ลงมา จาก 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ซึ่งวันนั้นก็น่าจะได้ข้อสรุปว่าจะสามารถตกลงกันได้ที่จำนวนเงินเท่าไร เหมาะสมหรือไม่ กับโอกาสที่คนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32  

เผยวันไทยนัดเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์2023 ครั้งสุดท้าย

เผยวันไทยนัดเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์2023 ครั้งสุดท้าย

 

 เกี่ยวกับการประชุมพิเศษของกสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 ได้พิจารณาเรื่อง เห็นควรยกเลิกกฎมัสต์แฮฟ หรือประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (ประกาศ Must Have)

เผยวันไทยนัดเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์2023 ครั้งสุดท้าย

 ซึ่งเป็นประกาศที่กำหนดให้รายการกีฬา 7 ประเภท คือ ซีเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ เอเชียนเกมส์ เอเซียนพาราเกมส์ โอลิมปิก พาราลิมปิก และฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย  

เผยวันไทยนัดเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์2023 ครั้งสุดท้าย

โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเวลา 30 วัน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป และที่แก้ไขเพิ่มเติม