แจก "เงินดิจิทัล10,000" เช็ก 2 กลุ่ม โดนตัดสิทธิ์ ไม่ได้ไปต่อ

10 กรกฎาคม 2567

เช็กเลย 2 กลุ่ม ไม่ได้ไปต่อ โดนตัดสิทธิ์ แจก "เงินดิจิทัล10,000" เริ่มลงทะเบียนวันไหน เตรียมแถลงความชัดเจน 24 กรกฎาคมนี้

หลังจากก่อนหน้านี้ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รมช.คลัง) ชี้แจงไทม์ไลน์โครงการแจกเ งิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ให้คนไทย 50 ล้านคน โดยยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ รอความชัดเจนจากทางภาครัฐในวันที่ 24 ก.ค. นี้ คาดว่าจะกำหนดแจกเงินเริ่มแจกเงินในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2567 (ต.ค. - ธ.ค.)

 

  แจก \"เงินดิจิทัล10,000\" เช็ก 2 กลุ่ม โดนตัดสิทธิ์ ไม่ได้ไปต่อ

โดยโครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย โดยแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้กับประชาชน 50 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลวอลเล็ต

  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงิน 

-เป็นคนไทย อายุ 16 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

-ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปี

-กรณีประกอบอาชีพค้าขาย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภพ.20)

-มีบัญชีดิจิทัลวอลเล็ตที่รองรับการรับเงิน

 

 

"เงินดิจิทัล" แจก 10,000 บาท มี 2 กลุ่มหลักที่โดนตัดสิทธิ์ ดังนี้

1. กลุ่มที่มีรายได้สูง 

ผู้ที่มีรายได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปี กรณีประกอบอาชีพค้าขาย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภพ.20)

2. กลุ่มที่มีเงินฝากในธนาคารสูง

ผู้ที่มีเงินฝากในสถาบันการเงินพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567