13 มิ.ย.นี้ กปน. แจ้งเตือนพื้นที่ "น้ำไม่ไหล" 4 พื้นที่

11 มิถุนายน 2567

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งเตือนพื้นที่ "น้ำไม่ไหล" 4 พื้นที่ คืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 67 ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.

ทางด้านเฟซบุ๊ก การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA) ประกาศ : คืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 67 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไม่ไหล

13 มิ.ย.นี้ กปน. แจ้งเตือนพื้นที่ \"น้ำไม่ไหล\" 4 พื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนสามเสน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง

โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสามเสน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงคลองผดุงกรุงเกษม
  • ถนนขาว ถนนสังคโลก
  • ถนนราชวิถี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

13 มิ.ย.นี้ กปน. แจ้งเตือนพื้นที่ \"น้ำไม่ไหล\" 4 พื้นที่

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
การประปานครหลวง