"โรงพยาบาล" ดีที่สุดในประเทศไทย 20 อันดับแรก ปี 2024 เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

21 พฤษภาคม 2567

"โรงพยาบาล" ดีที่สุดในประเทศไทย 20 อันดับแรก ปี 2567 พร้อม 4 หลักเกณฑ์การพิจารณา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ มาเป็นอันดับ 1

การจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนั้น มีหลายสำนักจัดอันดับที่จัดอันดับแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเกณฑ์และวิธีการประเมินที่แตกต่างกัน โดยมีรายงานว่า นิตยสาร Newsweek ได้ร่วมมือกับ Statista ในการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 (World’s Best Hoapitals 2024) จาก 30 ประเทศทั่วโลก รวมโรงพยาบาล 2,400 แห่ง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.newsweek.com เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจาก 4 แหล่ง
1.สำรวจออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มากกว่า 85,000 ราย

2.ข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

3.ตัวชี้วัดคุณภาพต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเช่น มาตรการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และอัตราส่วนผู้ป่วย/แพทย์ หรือพยาบาลต่อผู้ป่วย

4.การสำรวจของ Statista ที่ใช้วัดผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ได้แก่ Patient Reported Outcome Measures (PROMs) ซึ่งมีการสำรวจข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

20 อันดับโรงพยาบาลดีสุดในไทยปี 2567

1.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

2.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

3.โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

4.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

5.โรงพยาบาลรามาธิบดี

6.โรงพยาบาลเมดพาร์ค

7.โรงพยาบาลกรุงเทพ

8.โรงพยาบาลธนบุรี

9.โรงพยาบาลพระราม 9

10.โรงพยาบาลราชวิถี

11.โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

12.โรงพยาบาลกรุงเทพ อินเตอร์เนชันแนล

13.โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล

14.โรงพยาบาลยันฮี

15.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

16.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

17.โรงพยาบาลรามคำแหง

18.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

19.โรงพยาบาลพญาไท 1

20.โรงพยาบาลพญาไท 2

ขอบคุณข้อมูล : The Rankings