การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศเตือน หากพบการกระทำเหล่านี้ งดจ่ายกระแสไฟทันที

16 พฤษภาคม 2567

ประกาศเตือนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หากพบผู้กระทำความผิดใช้ไฟฟ้าเพื่อฉ้อโกงประชาชน พร้อมงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือน พร้อมงดจ่ายกระแสไฟฟ้าหากพบผู้กระทำความผิด โดย (PEA) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งเตือนว่า พร้อมที่จะดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า if they discover any illegal activities that are

โดยหากตรวจสอบพบจุดที่พบการกระทำความผิด ใช้ไฟฟ้าเพื่อฉ้อโกงประชาชน อาทิ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ และอาชญากรรมในลักษณะองค์กรอาชญากรรม หรืออาชญากรรมข้ามชาติ

PEA พร้อมดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อมิให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และมิจฉาชีพนำสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการของไทยไปใช้ในการกระทำผิดหรือสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศเตือน หากพบการกระทำเหล่านี้ งดจ่ายกระแสไฟทันที

ทั้งนี้ การพิจารณางดจ่ายกระแสไฟฟ้าของ PEA จะไม่กระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ใช้บริการระบบสื่อสารทั่วไปภายในประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อเป้าหมาย คือ ป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ และป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติ รักษาความมั่นคงของประเทศ PEA ขอความร่วมมือจากประชาชน แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

โทร : 1182

แจ้งผ่านเว็บไซต์ : https://www.pea.co.th/

แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน : PEA Mobile