เปิดช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา

18 เมษายน 2567

เปิดช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ เข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา โดย 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิบ้าน

เปิดช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ เข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา โดยทางด้าน "เต้ย กิตติธัช" อดีตผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดชัยภูมิ เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก เต้ย กิตติธัช คำวงษ์ - Kittitat Khamwong ระบุว่า...

เปิดช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา

แจ้งข่าวเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

ช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า

  1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
  2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129
  3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 08-6848-1284

เปิดช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา

เปิดช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา

ช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา

  1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125
  2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

เปิดช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา

เปิดช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา