ข่าวดี เม.ย. นี้ ลุ้นปรับค่าแรงขั้นต่ำรอบ 2 มีโอกาสแตะวันละ 400 บาท

31 มกราคม 2567

ข่าวดี เม.ย. นี้ ลุ้นปรับค่าแรงขั้นต่ำรอบ 2 มีโอกาสแตะวันละ 400 บาท รมว.แรงงาน เผยได้เห็นแน่ แต่ในบางสาขา ในบางพื้นที่

ข่าวเตรียมเฮ หลังจากเมื่อเมื่อวันที่ 31 ม.ค.67 ทางด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน กล่าวถึงการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รอบที่ 2 ของปี 2567 ว่า มั่นใจว่าในเดือนเม.ย. จะมีข่าวดีแน่นอน

ข่าวดี เม.ย. นี้ ลุ้นปรับค่าแรง ขั้นต่ำรอบ 2 มีโอกาสแตะวันละ 400 บาท

ซึ่งขณะนี้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ด) ลงนามตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างตามพื้นที่ และสาขาอาชีพ เพื่อจัดทำสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เสนอคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคี

โดยเชื่อว่าจะมีบางพื้นที่มีโอกาสนำร่องที่จะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่วันละ 400 บาท โดยเรื่องนี้หารือและรายงานต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงาน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่าสงกรานต์ปีนี้ได้เห็นแน่ในบางสาขา ในบางพื้นที่ ที่จะมีค่าจ้างขั้นต่ำที่ 400 บาทต่อวัน

ข่าวดี เม.ย. นี้ ลุ้นปรับค่าแรง ขั้นต่ำรอบ 2 มีโอกาสแตะวันละ 400 บาท


 

ขณะที่นายไพโรจน์ กล่าวว่า หลังการลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมฯ ปรับปรุงสูตรการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและนักวิชาการร่วมเป็นอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างตามพื้นที่ วิเคราะห์และทบทวนตัวแปรเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณ

 

รวมถึงพิจารณาข้อเท็จจริงกับอัตราค่าจ้างที่ได้รับอยู่ มาตรฐานการครองชีพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกจ้าง และข้อเท็จจริงทางสังคมและเศรษฐกิจตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อจัดทำสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำ โดยมีกำหนดประชุมครั้งแรกในสัปดาห์นี้ มีวาระสำคัญคือเสนอสูตรคำนวณ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดใหญ่ พิจารณาสรุปเคาะสูตรในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้