"นกนางนวลแกลบแม่น้ำ" นกหายากใกล้สูญพันธุ์

18 มกราคม 2567

สำรวจพบ "นกนางนวลแกลบแม่น้ำ" (River Tern) นกหายากใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่บึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน ได้สำรวจนกในพื้นที่บึงละหานเพื่อติดตามประชากรนกน้ำและนกอพยพ พบนกนางนวลแกลบแม่น้ำ (River Tern) จำนวน 1 ตัว

"นกนางนวลแกลบแม่น้ำ" นกหายากใกล้สูญพันธุ์

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีสถานภาพในอดีตเคยเป็นนกที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำสายหลักทั่วภูมิภาคอินโดจีน และอนุทวีปอินเดีย แต่ปัจจุบันประชากรในภูมิภาคอินโดจีนกลับหายากและใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง

ในปี ค.ศ. 2014 นักวิจัยได้ทำการการสำรวจแม่น้ำ Daying ในอำเภอ Yingjiang มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นหนึ่งในพื้นที่สุดท้ายที่ยังสามารถพบนกนางนวลแกลบแม่น้ำได้เป็นประจำ ซึ่งการสำรวจในครั้งนั้นทีมสำรวจพบนกอาศัยอยู่เพียง 14 ตัว

"นกนางนวลแกลบแม่น้ำ" นกหายากใกล้สูญพันธุ์

และการสำรวจในปี ค.ศ. 2018 นักวิจัยได้พบนกนางนวลแกลบแม่น้ำทั้งสิ้นเพียง 7 ตัว โดยพบการทำรังอีก 3 รัง ซึ่งหนึ่งในนั้นอยู่ในบริเวณที่มีการรบกวนจากมนุษย์ค่อนข้างสูง

สำหรับในประเทศไทย ปัจจุบันนกนางนวลแกลบแม่น้ำที่ทำรังวางไข่ในเมืองไทยมีอยู่น้อยมาก ในช่วงปลายฝนต้นหนาวมักมีรายงานของนกจำนวน 1-2 ตัวบริเวณพื้นที่ชายฝั่งในอ่าวไทยตอนใน

"นกนางนวลแกลบแม่น้ำ" นกหายากใกล้สูญพันธุ์

การพบนกนางนวลแกลบแม่น้ำในพื้นที่บึงละหานครั้งนี้ จึงเป็นครั้งสำคัญ การดูแลรักษาพื้นที่ให้ยังคงมีความเหมาะสมเป็นแหล่งอาศัยของนกประจำถิ่นและนกอพยพ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และนกหายากเช่นนี้ มาร่วมกันอนุรักษ์นกและแหล่งพื้นที่อาศัยให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป

"นกนางนวลแกลบแม่น้ำ" นกหายากใกล้สูญพันธุ์

ภาพถ่าย : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน

ที่มา : สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย