สปส.ชวน ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

17 มกราคม 2567

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชวน ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ณ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เชิญชวน ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 ตรวจสุขภาพพื้นฐานและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้

- ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test

- ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง

- ตรวจตา คัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา

- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

- ตรวจปัสสาวะ UA

- ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS

- ตรวจการทำงานของไต Cr และ eGFR

สปส.ชวน ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

- ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL cholesterol

- ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg

- ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

- ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via

- ตรวจ HPV DNA TEST ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 14 สายพันธุ์

- ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT TEST

- เอกซเรย์ปอด Chest X-ray

ณ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567เป็นต้นไป

สปส.ชวน ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

และยังมี ผู้ประกันตนฟันดี ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกันสังคม อำนวยความสะดวกผู้ประกันตนด้วยบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ทำฟันฟรี ภายใต้วงเงิน 900 บาท/ปี รายการ ดังนี้ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ณ สถานประกอบการของท่าน โดยไม่ต้องหยุดงานและไม่ต้องเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สปส.ชวน ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

มอบความสะดวกสบายด้วย ใหม่! แอปพลิเคชัน SSO Plus+ ให้ผู้ประกันตนได้ใช้บริการอย่างครบวงจร ภายในแอปฯ เดียว ไม่ว่าจะเป็น…

  • การตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบการเกิดสิทธิประโยชน์
  • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง และสมัครผู้ประกันตน
  • e-Self service ขอรับสิทธิประโยชน์และเงินทดแทน
  • เพิ่มช่องทางติดต่อให้กับสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดแอปฯ ผ่าน App Store https://apps.apple.com/th/app/sso/id6450181256

ดาวน์โหลดแอปฯ ผ่าน Play store https://play.google.com/store/apps/details...

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สำนักงานประกันสังคมหวังว่าผู้ประกันตนทุกท่านจะถูกใจของขวัญปีใหม่เหล่านี้ รวมถึงได้รับความสะดวก สบายมากขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สปส.ชวน ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ