"วาฬโอมูระ" โชว์ตัวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

03 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่อุทยานเเห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พบเจอวาฬโอมูระ บริเวณเเหลมช่องขาดเเละอ่าวเเม่ยาย

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่อุทยานเเห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พบเจอวาฬโอมูระ บริเวณเเหลมช่องขาดเเละอ่าวเเม่ยายใกล้กับจุดดำน้ำตื้น ซึ่งการพบเจอวาฬโอมูระเเสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของหมู่เกาะสุรินทร์

"วาฬโอมูระ" โชว์ตัวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

วาฬโอมูระ (Omura whale) เป็นวาฬสายพันธุ์หายากที่มีความใกล้เคียงกับวาฬบรูด้า ถูกค้นพบครั้งแรกจากซากของมันในปี ค.ศ. 2003 และเมื่อพิจารณาจากซากแล้วจึงพบว่ามีความต่างจากวาฬบรูด้าคือวาฬโอมูระนั้นมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ที่โตเต็มวัยยาวเพียง 10 เมตร ตัวเมียยาวเพียง 11.5 เมตร รอยจีบใต้ลำคอมีจำนวนมากกว่า คือ 80 – 90 รอยจีบ และมีครีบหลังที่สูงกว่าและมีความโค้งน้อยกว่าของวาฬบรูด้า

"วาฬโอมูระ" โชว์ตัวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

 

วาฬโอมูระนั้นเป็นวาฬในวงศ์วาฬแกลบที่หายากและมีผู้คนรู้จักน้อย ชื่อของมันนั้นตั้งตามชื่อนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลชาวญี่ปุ่นนามว่าฮิเดโอะ โอมูระ ซึ่งเป็นผู้ค้นพบวาฬโอมูระ ในปี พ.ศ. 2546

สถานภาพในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562

"วาฬโอมูระ" โชว์ตัวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ที่มา : เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์