"พะยูน" สัตว์ทะเลชนิดแรกที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน

23 ธันวาคม 2566

พะยูน (Dugong dugon) มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน คือ ดูหยง ตูหยง เงือก วัวทะเล ดูกอง หมูดุด และหมูน้ำ ซึ่งมีที่มาจากรูปร่างที่อ้วนและมีพฤติกรรมการกินคล้ายหมู

"พะยูน" สัตว์ทะเลชนิดแรกที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีลำตัวรูปกระสวยคล้ายโลมา ว่ายน้ำโดยใช้การพัดโบกของครีบหาง และด้วยการมีกระดูกที่มีโครงสร้างแน่นและหนัก และขนาดตัวประมาณ 200 - 300 กิโลกรัม จึงเหมาะกับการอาศัยอยู่หากินอยู่ตามพื้น และอาศัยบริเวณพื้นที่ที่มีแนวหญ้าทะเล ในทะเลเขตร้อน และทะเลเขตกึ่งร้อน

"พะยูน" สัตว์ทะเลชนิดแรกที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน

พะยูนจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เมื่ออายุ 9 - 10 ปี และตั้งท้องนาน 13-14 เดือน โดยลูกพะยูนจะหายใจและว่ายน้ำอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับแม่ตลอดเวลาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี และเมื่อมีศัตรู ลูกพะยูนจะว่ายน้ำหลบอยู่บนหลังของแม่ ซึ่งอายุเฉลี่ยของพะยูนจะอยู่ในช่วงประมาณ 45-70 ปี

"พะยูน" สัตว์ทะเลชนิดแรกที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน

และด้วยจำนวนหญ้าทะเลที่ลดลง และพฤติกรรมที่ต้องขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำบ่อย ๆ ในเวลา 1 - 2 นาที เมื่อติดเครื่องมือประมงและไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้จะทำให้ตายในเวลาไม่กี่นาที รวมถึงการเผชิญกับภัยคุกคามจากมลพิษ การประมง การถูกเรือชน และอื่น ๆ ที่เข้าไปรบกวนพะยูน ล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์ ทำให้พะยูนเป็นสัตว์ทะเลหายากที่อยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลให้อยู่คู่ทะเลไทยต่อไป

"พะยูน" สัตว์ทะเลชนิดแรกที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน

ที่มา : สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย , FB : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office, Thailand