"หมอธีระวัฒน์" เผยความจริง เกี่ยวกับวัคซีนโควิด เข็ม 4 ที่หลายคนไม่รู้!

18 ธันวาคม 2566

"หมอธีระวัฒน์" ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดข้อมูล รายงานจากประเทศออสเตรีย เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 เผย ฉีดเข็มที่ 4 ลดการติดในระยะแรก แต่ไม่ลดการตาย...

 ล่าสุด "หมอธีระวัฒน์" ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้ออกเปิดข้อมูล รายงานจากประเทศออสเตรีย เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 โดยได้โพสต์ระบุข้อความดังนี้

 

\"หมอธีระวัฒน์\" เผยความจริง เกี่ยวกับวัคซีนโควิด เข็ม 4 ที่หลายคนไม่รู้!

 

ฉีดเข็มที่สี่ลดการติดในระยะแรก และไม่ลดการตาย หลังจากนั้นกลับติดมากขึ้น

 

รายงานจากประเทศออสเตรีย ในวารสาร European journal of clinical investigation วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023
 

เป็นการวิเคราะห์ทั้งประเทศถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดในช่วงโอไมครอน เป็นเวลาสองเดือนระหว่าง 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2022 เปรียบเทียบคนที่เคยติดโควิดแล้วและต่อมาได้รับวัคซีน สี่เข็มและเทียบกับสามเข็ม

ซึ่งในรายละเอียดฉบับนี้ ยังเปรียบเทียบกับที่ได้รับ 2 เข็มหรือไม่ได้รับเลย

พบว่าได้รับสี่เข็ม จะมีการติดเชื้อลดลงในช่วง สามถึงห้าอาทิตย์แรก และหลังจากนั้น ค่อยๆลดลงจนหมดที่ 15 อาทิตย์

และการติดเชื้อกลับสูงขึ้น กว่าคนที่ได้รับวัคซีนน้อยกว่า หลังจากติดตามไปจาก 1 มกราคม จนกระทั่งถึงมิถุนายน 2023 (ตารางที่ 4) สนับสนุนการติดเชื้อตามธรรมชาติร่วมกับวัคซีนที่ฉีดจำนวนไม่มาก

 

\"หมอธีระวัฒน์\" เผยความจริง เกี่ยวกับวัคซีนโควิด เข็ม 4 ที่หลายคนไม่รู้!

จากรายงานนี้ การฉีดมากเข็มจะไม่ช่วยลดอัตราตาย ต่างจากรายงานก่อนหน้า (อ่าน วารสารอ้างอิง ในบทความนี้) ซึ่งควรจะอธิบายได้จากการที่คนที่ได้รับวัคซีนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และจากการที่ สาเหตุการตายนั้นไม่ได้เกี่ยวกับโควิดโดยตรงโดยจะพบมีการติดเชื้อเฉยๆ

 

\"หมอธีระวัฒน์\" เผยความจริง เกี่ยวกับวัคซีนโควิด เข็ม 4 ที่หลายคนไม่รู้!