thainewsonline

สถาบันมะเร็งฯ แจงชัด ใช้ทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่?

20 พฤศจิกายน 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตอบเอง กรณีใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันจากอาหาร เสี่ยงได้รับโซดาไฟและสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นเรื่องจริงหรือไม่...

   เนื่องจากกรณีที่ในโลกออนไลน์ มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันจากอาหาร จะเสี่ยงได้รับโซดาไฟและสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง 

ทั้งนี้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว จึงได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุข้อความว่า...

 

สถาบันมะเร็งฯ แจงชัด ใช้ทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่?

    ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่า การใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันของทอดทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง กระดาษทิชชู (tissue paper)มีทั้งที่ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ (เยื่อกระดาษจากต้นไม้) และจากเยื่อเวียนใหม่ กระดาษทิชชูจึงแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามประโยชน์ใช้สอย เช่น กระดาษเช็ดหน้า กระดาษชำระ กระดาษเช็ดปาก กระดาษเช็ดมือ เป็นต้น สำหรับการผลิตกระดาษทิชชู จากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์จะมีการนำเยื่อกระดาษมาตีผสมกับน้ำ ฟอกเยื่อกระดาษให้มีสีขาวแล้วนำมารีดอบเป็นแผ่น ส่วนการผลิตกระดาษทิชชูจากเยื่อเวียนใหม่จะมีการใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟเพื่อตีปั่นวัตถุดิบให้เป็นเนื้อเยื่อกระดาษ และใช้สารคลอรีนไดออกไซด์ในกระบวนการฟอกขาว จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนล้างทำความสะอาดเพื่อขจัดสารเคมีต่าง ๆ จนได้มาตรฐานก่อนรีดอบเป็นแผ่นต่อไป

affaliate-2

    สำหรับความกังวลเกี่ยวกับสารเคมีจากกระดาษทิชชูจะปนเปื้อนสู่อาหารหากนำมาใช้ซับน้ำมันในอาหารประเภททอดนั้น

 

ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่า การใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันของทอดทำให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์

 

อย่างไรก็ตาม หากต้องการซับน้ำมันในอาหารควรเลือกใช้กระดาษที่ผลิตมาสำหรับใช้กับอาหารโดยเฉพาะเท่านั้น และควรเลือกใช้กระดาษทิชชูที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและควรใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามการใช้งาน

 

สถาบันมะเร็งฯ แจงชัด ใช้ทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่?

 

CR.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 

affaliate-3