กรมบัญชีกลาง แจงแล้วปม เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน รับเงิน 20,000 จริงหรือไม่

03 ตุลาคม 2566

กรมบัญชีกลาง แจงแล้วปม เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านรับ เงิน 20,000 บาท ได้ทุกครอบครัว รับเงินทันทีไม่ต้องลงทะเบียน จริงหรือไม่

ตามที่มีข่าวสารเรื่อง เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านรับเงิน 20,000 บาท ได้ทุกครอบครัว รับเงินทันทีไม่ต้องลงทะเบียน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรมบัญชีกลาง แจงแล้วปม เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน รับเงิน 20,000 จริงหรือไม่

กรณีที่มีข่าวสารถูกส่งต่อระบุว่า เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านรับเงิน 20,000 บาท ได้ทุกครอบครัว รับเงินทันทีไม่ต้องลงทะเบียน ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน 20,000 บาท ดังที่ถูกกล่าวอ้างแต่ประการใด

กรมบัญชีกลาง แจงแล้วปม เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน รับเงิน 20,000 จริงหรือไม่

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ โทร. เบอร์กลาง 02-127-7000 และ Call Center 02-270-6400

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : รัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน 20,000 บาท ดังที่ถูกกล่าวอ้างแต่ประการใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง