สิ้นแล้ว! "หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์

20 พฤศจิกายน 2566

อาลัยเศร้า! คณะศิษย์ "หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ แจ้งข่าว ล่าสุดพระครูมรณภาพแล้ว หลังเข้ารักษาจากเหตุประสบอุบัติเหตุกิ่งไม้หล่นใส่รุนแรง และอาการทรุดลงตามลำดับ ก่อนมรณภาพ...

 ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ ๗ วัดหนองป่าพง ได้แจ้งข่าวเศร้า เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2566  โดยระบุว่า

หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์ (พระวรรณจิตต์ แสงผา) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ได้มรณภาพแล้วเมื่อเวลา 18.32 น. ของวันที่ 19 พ.ย. 2566

 

สิ้นแล้ว! \"หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์\" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์

    โดยก่อนหน้านี้ หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์ ได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงกะทันหันจากกิ่งไม้หล่นใส่ ก่อนที่จะได้เข้ารับการรักษาที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2566 คณะแพทย์ได้ดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเต็มความสามารถ ขณะที่คณะศิษย์ได้ขอรับบริจาคโลหิตกรุ๊ปโอในการผ่าตัด โดยขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาคเลือดได้โดยตรงที่ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 

    แต่หลวงพ่ออาการทรุดลงตามลำดับ จนล่วงเลยถึงวันที่ 17-18 พ.ย.2566 หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์ มีอาการทรุดลงและได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 18.32 น. วันที่ 19 พ.ย. 2566 สิริอายุ 64 ปี 44 พรรษา วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ และคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษา จึงขอประกาศแจ้งข่าวการมรณภาพของพระครูโพธิวนานุรักษ์มา ณ ที่นี้

 

สิ้นแล้ว! \"หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์\" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์

 ประวัติของ พระครูโพธิวนานุรักษ์ 

มีนามเดิมว่า วรรณจิตต์ แสงผา 

  • เกิดเมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ที่บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

 บรรพชาและอุปสมบท 

 

  • บรรพชา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2521 ณ วัดคณิศรธรรมิการาม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมี พระครูพนมคณานุการ เจ้าคณะอําเภอปลาปากในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์

 

  • อุปสมบท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ณ พัทธสีมาวัดม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ โดยมี พระครูสุจิตธรรมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาอมร เขมจิตฺโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระดารา สปฺปญฺโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยได้ฉายาว่า ชิตมาโร ซึ่งแปลว่า ผู้ชนะมาร(กิเลส)


 การศึกษา 

  • พ.ศ. 2522 สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
  • พ.ศ. 2524 สอบได้ นักธรรมชั้นโท
  • พ.ศ. 2525 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

 

 ตำแหน่งฝ่ายปกครอง 

พ.ศ. 2554 เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก เจ้าคณะตำบลหนองช้าใหญ่

 

 สมณศักดิ์ 

  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูโพธิวนานุรักษ์
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม