ทำความรู้จัก สลาก L6 ซื้อผ่านช่องทางไหน มีทั้งหมดกี่รางวัล ขึ้นเงินอย่างไร

17 กันยายน 2566

ทำความรู้จัก สลาก L6 (Lottery L6) คืออะไร ซื้อผ่านช่องทางไหน มีทั้งหมดกี่รางวัล และถ้าถูกรางวัลจะขึ้นเงินอย่างไร

จากกรณีที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อนุมัติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข 6 หลัก หรือ สลาก L6 จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก จะมีทั้งสลากใบ และสลากดิจิทัล รวม 101 ล้านฉบับ แบ่งเป็น สลากใบ 80 ล้านฉบับ และสลากดิจิทัล 21 ล้านฉบับ

ทำความรู้จัก สลาก L6 ซื้อผ่านช่องทางไหน มีทั้งหมดกี่รางวัล ขึ้นเงินอย่างไร

สลาก L6 คืออะไร

สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ สลาก L6 (Lottery L6) คือสลากกินแบ่งที่เหมือนกับสลากฯที่ขายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างของสลากแบบ L6 กับแผงสลากในปัจจุบันคือ จะมีเพิ่มสลากพิมพ์แบบดิจิทัล จำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือเครื่องจำหน่ายสลาก จะมีสลากให้เลือกซื้อทั้ง 2 แบบ ดังนี้

 • สลากแบบใบ เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นใบ โดยมีการพิมพ์หมายเลขสลากกำกับไว้บนใบสลาก
 • สลากแบบดิจิทัล เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการกำหนดหมายเลขสลากกำกับไว้ในระบบดิจิทัล

สลาก L6 ประกอบด้วยหมายเลข 6 หลัก แต่ละหลัก มี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 (000000 – 999999) โดยกำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่สำนักงานสลากดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่สลากแบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลาก

วิธีการเลือกสลาก L6

สามารถเลือกสลาก 1 หมายเลขต่อ ฉบับ/รายการ ประกอบด้วย หมายเลข 6 หลัก ตั้งแต่ 000000-999999 ที่ปรากฎอยู่บนใบสลากหรือบนระบบดิจิทัล ต่อ 1 ฉบับ/รายการ ทั้งนี้จำกัดอายุผู้ซื้อ-ผู้ขาย 20 ปี ขึ้นไป มีการจำหน่ายทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล ซึ่งรูปแบบดิจิทัลจำหน่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

สลาก L6 มีรางวัลอะไรบ้าง

สลาก L6 จะจัดจำหน่ายออกเป็นชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ/รายการ แต่ละฉบับ/รายการ ประกอบด้วย หมายเลข 6 หลัก ในแต่ละชุดเป็นการกำหนดเหมายเลขไว้ล่วงหน้า ไม่สามารถเลือกซ้ำกันได้ โดยการจัดสรรรางวัลในแต่ละชุดมี 9 รางวัล จำนวนรางวัลทั้งหมด 14,168 รางวัลต่อสลาก 1 ชุด ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 12.50
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 2.08
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 1.67%
 • รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 4.17%
 • รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 4.17%
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 0.42%
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 16.66%
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 16.66%
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 10,000 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 41.67%

ทำความรู้จัก สลาก L6 ซื้อผ่านช่องทางไหน มีทั้งหมดกี่รางวัล ขึ้นเงินอย่างไร

การจ่ายเงินรางวัล

 • เงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายสลากรวมในแต่ละงวด กำหนดสัดส่วน ในการจัดสรรเงินรางวัล คือ รางวัลที่ 1 ร้อยละ 12.50 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ร้อยละ 0.42 รางวัลที่ 2 ร้อยละ 2.08 รางวัลที่ 3 ร้อยละ 1.67 รางวัลที่ 4 ร้อยละ 4.17 รางวัลที่ 5 ร้อยละ 4.17 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ร้อยละ 16.66 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ร้อยละ 16.66 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ร้อยละ 41.67
 • ผู้ถูกรางวัลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ในอัตรา 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ตามประมวลรัษฎากร (อัตราส่วนค่าอากรแสตมป์ 0.50 บาท ต่อเงินรางวัล 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท)

วิธีการขึ้นเงินรางวัล

ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่สามารถโอนผ่านไปยังธนาคารต่าง ๆ ได้
 2. โอนผ่านธนาคารกรุงไทย
 3. นำบัตรประชาชนมาขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L6 สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล รวมถึงรางวัลที่ 1 แบบทันที หรือสามารถถือครองไว้ได้นานถึง 2 ปี ก่อนมาขอขึ้นรางวัลก็ได้ เช่นเดียวกับสลากแบบใบ