กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่ายเงินบำเหน็จข้าราชการเร็วขึ้น เช็กเงินเข้าวันไหน

26 กรกฎาคม 2566

กรมบัญชีกลาง ประกาศเลื่อนจ่ายเงินบำเหน็จ 9 ประเภทเร็วขึ้น หลัง ครม.เคาะวันหยุด 31 ก.ค. 2566 เช็กเงินเข้าวันไหน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.66 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ทางกรมบัญชีกลาง ขอแจ้งปรับเลื่อนการจ่ายเงินประเภทบำเหน็จ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เร็วขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้รับสิทธิ เป็นวันที่ 27 ก.ค. 2566 

 

กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่ายเงินบำเหน็จข้าราชการเร็วขึ้น เช็กเงินเข้าวันไหน

ทั้งนี้ ทำให้ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จดังกล่าวข้างต้น ได้รับเงินเข้าบัญชีเร็วขึ้นกว่าปกติ จำนวน 2,991 ราย เป็นเงิน  510.46 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินบำเหน็จปกติ 

- บำเหน็จตกทอด 

- บำเหน็จลูกจ้าง 

- บำเหน็จดำรงชีพ 

- บำเหน็จลูกจ้างตาย 

- บำเหน็จตกทอด

- บำเหน็จรายเดือน

- บำเหน็จพิเศษรายเดือน 

- บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน 

 

กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่ายเงินบำเหน็จข้าราชการเร็วขึ้น เช็กเงินเข้าวันไหน
 

ส่วนการจ่ายเงินบำนาญรายเดือน กรมฯได้จ่ายเข้าบัญชีผู้รับบำนาญไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2566 ก่อนสิ้นเดือน 6 วันทำการ 


นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง ยังชี้แจงอีกว่า ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ  กรมบัญชีกลาง จึงหยุดทำการตามมติ ครม.